Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczno¶ć podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Darina Kopková. Lineárna partitúra II.

Darina Kopková (nar. 1959) v roku 1985 absolvovala stúdium na Vysokej skole umeleckého priemyslu v Prahe v ateliéri textilného výtvarníctva u prof. B. Felcmana. Po absolutóriu popri profesii výtvarnej pedagogicky na Skole úzitkového umenia v Kosiciach (kde pôsobí dodnes) sa spočiatku venovala textilnej tvorbe. S nástupom 90. rokov minulého storočia svoj tvorivý záujem orientovala na voľnú maľbu, ktorú mozno včlenit do siroko diferencovaného prúdu naratívneho maliarstva.

Aktuálna výstava v Sarisskej galérii, na ktorej autorka sústredila výber zo svojej tvorby z posledných dvoch rokov, nadväzuje na minuloročnú výstavnú prezentáciu v kosickej súkromnej galérii Veba. Svet figurácie tu Darina Kopková, azda prekvapivo, zamenila za abstraktný maliarsky prejav, ktorý vychádza z geometrických a konstruktívnych princípov umeleckej tvorby. Tento zvrat v jej tvorivej orientácii mozno chápat ako návrat k východiskám jej textilnej tvorby. Princíp vzniku tkaného textilu je svojou podstatou konstruktívny. Krízením útku s osnovou vzniká väzba, ktorá vytvára mriezku (raster, siet) a teda geometrickú konstrukciu. Autorkin príklon ku geometrickej abstrakcii podnietilo aj jej individuálne, pocitové skúmanie vztahu hudby a výtvarného umenia, ktoré má dlhú tradíciu v dejinách moderného umenia. Súbor obrazov prezentovaných na prítomnej výstave autorka nazvala lineárnymi partitúrami, ktoré, samozrejme, nevznikli so zámerom ich hudobnej interpretácie. Maliarka si na tvorbu svojich kompozícií zvolila fasádne omietkové zmesi, ktoré spachtľou nanása na bielu alebo čiernu podmaľbu sadrokartónového podkladu. Uplatňuje sa tu nezvyklá farebná tonalita pouzitého druhu farieb, rovnako ako aj nezvyklá faktúra charakterizovaná prirodzenou povrchovou drsnostou a struktúrovanostou, ktorú autorka v niektorých prípadoch este umocňuje preskrabávaním. Vzniká tak kontrast hladkého a drsného povrchu. Povrchové stvárnenie farebných polí priam nabáda vnímateľa k ich haptickému preskúmaniu.

Autorkine geometrické kompozície vyuzívajú základný arzenál prostriedkov stavebného jazyka tejto výtvarnej orientácie - línie horizontálne i vertikálne, ich vzájomné krízenie a zmnozenie, presne vymedzené, väčsie či mensie plochy a polia, prvky stvorca a obdĺznika a ich rôzne vzájomné kombinácie. Rigoróznost stredovo orientovanej kompozície autorka niekedy narúsa minimálnou zmenou farebného tónu niektorého z prvkov alebo jeho vybočením z radu. Vyhýba sa diagonálnym zoskupeniam tvarov, ktoré evokujú nepokoj. Rafinovane sa pohráva so skladobnou struktúrou týchto prvkov, pričom dôlezitú významovú funkciu a priestorovú kvalitu umocňuje aj narábanie s farebnými vztahmi a kontrastmi. Geometria obrazov Dariny Kopkovej nie je chladným, racionálnym matematickým kalkulom. Ide skôr o pocitovú, krehkú geometriu, ktorá je výslednicou intuitívneho tvorivého postupu.

Vystavujúca autorka sa tak priraďuje k prúdu tých slovenských výtvarných umelcov, ktorí od polovice 60. rokov minulého storočia písu osobité dejiny geometricko-konstruktívnej línie slovenského výtvarného umenia.

foto


foto