Muzeum Rzemiosła w Krośnie – budynek główny

 • bilet normalny – 8,00 zł
 • bilet ulgowy – 5,00 zł
 • bilet łączony normalny (Muzeum Rzemiosła + Wieża Farna) – 15,00 zł
 • bilet łączony ulgowy (Muzeum Rzemiosła + Wieża Farna) – 8,00 zł
 • bilet łączony normalny (Muzeum Rzemiosła + Piwnica PodCieniami + Wieża Farna) – 18,00 zł
 • bilet łączony ulgowy (Muzeum Rzemiosła + Piwnica PodCieniami + Wieża Farna) – 10,00 zł
 • bilet rodzinny (2 os. dorosłe + 3 do 5 dzieci) – 20 zł
 • bilet rodzinny – PAKIET (Muzeum Rzemiosła + Wieża Farna) – 40 zł
 • opłata za lekcję muzealną – 40,00 zł
 • opłata przewodnicka – 15,00 zł od grupy

Piwnica PodCieniami

 • bilet normalny – 5,00 zł
 • bilet ulgowy – 3,00 zł
 • bilet rodzinny (2 os. dorosłe + 3 do 5 dzieci) – 15 zł
 • bilet rodzinny – PAKIET (Piwnica PodCieniami + Wieża Farna) – 40 zł
 • bilet grupowy (grupy do 25 osób) – 30zł
 • bilet łączony normalny (Piwnica PodCieniami +Muzeum Rzemiosła + Wieża Farna) – 18,00 zł
  bilet łączony ulgowy (Piwnica PodCieniami + Muzeum Rzemiosła + Wieża Farna) – 10,00 zł
 • opłata za lekcję muzealną – 40,00 zł
 • opłata przewodnicka – 15,00 zł od grupy

Wieża Farna

 • bilet normalny – wszystkie kondygnacje: 10,00 zł
 • bilet normalny do poziomu dzwonów: 5,00 zł
 • bilet ulgowy: 5,00 zł
 • bilet łączony normalny (Wieża Farna + Muzeum Rzemiosła) – 15,00 zł
 • bilet łączony ulgowy (Wieża Farna + Muzeum Rzemiosła) – 8,00 zł
 • bilet łączony normalny (Piwnica PodCieniami + Muzeum Rzemiosła + Wieża Farna) – 18,00 zł
 • bilet łączony ulgowy (Piwnica PodCieniami + Muzeum Rzemiosła + Wieża Farna) – 10,00 zł
 • bilet rodzinny – PAKIET (Wieża Farna + Muzeum Rzemiosła) – 40 zł
 • bilet rodzinny – PAKIET (Wieża Farna + Piwnica PodCieniami)- 40 zł

Spacery historyczne po Zespole Staromiejskim Krosna

Przewodnik w języku polskim:

 • opłata za grupę do 20 osób – 40,00 zł
 • opłata za grupę powyżej 20 osób – 60,00 zł

Przewodnik w języku angielskim:

 • opłata za grupę do 20 osób – 50,00 zł
 • opłata za grupę powyżej 20 osób – 70,00 zł

Oferujemy zwiedzanie miasta z przewodnikiem dostosowane indywidualnie do potrzeb każdej grupy.
Oprowadzamy: grupy przedszkolne, szkolne, grupy dorosłych, oficjalne delegacje.
Zapewniamy fachową prezentację historyczną dziejów miasta.

Zapraszamy do zwiedzania wielu ciekawych miejsc, wśród nich:

 • Kościół OO. Franciszkanów z Kaplicą Oświęcimów
 • Bazylika farna – najważniejsza świątynia miasta, która kryje w sobie największe i wyjątkowe pod względem artystycznym, zbiory sztuki sakralnej dawnego Krosna
 • Rynek z dawną zabudową – z uwzględnieniem informacji na temat najnowszych odkryć archeologicznych
 • Wieża farna (oddzielny bilet lub bilet łączony)

Ostatnie wejście 30 min. przed zamknięciem każdego z obiektów.
Obowiązuje telefoniczna rezerwacja dla grup, tel.: (+48) 13 432 41 88

Opłata ulgowa przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • Uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studentom, oraz uczestnikom studiów
  doktoranckich
 • Emerytom, rencistom, a także inwalidom oraz osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami będącymi obywatelami polskimi
 • Przewodnikom PTTK
 • Nauczycielom
 • Posiadaczom Karty Dużej Rodziny

Wstęp bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • Osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, odznaką honorową: Zasłużony dla Kultury Polskiej, osobom odznaczonym odznaką: Za opiekę nad zabytkami lub odznaką honorową: Zasłużony działacz kultury
 • Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
 • Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMS)
 • Rzemieślnikom
 • Nauczycielom pełniącym funkcję opiekuna grupy (do 2 osób w grupie)
 • Dzieciom do 7 roku życia oraz osobom powyżej 75 roku życia.