Muzeum Rzemiosła w Krośnie – budynek główny


Piwnica PodCieniami


Wieża Farna

Bilet łączony: Muzeum, Wieża, Piwnica PodCieniami

 • bilet normalny: 30,00 zł
 • bilet ulgowy: 20,00 zł
 • bilet rodzinny: 80,00 zł


Spacer historyczne po Zespole Staromiejskim Krosna: 120 zł

Oferujemy zwiedzanie miasta z przewodnikiem dostosowane indywidualnie do potrzeb każdej grupy. Oprowadzamy: grupy przedszkolne, szkolne, grupy dorosłych, oficjalne delegacje. Zapewniamy fachową prezentację historyczną dziejów miasta.

WAŻNE

Ostatnie wejście na ekspozycje 30 min. przed zamknięciem każdego z obiektów

Opłata przewodnicka: 50,00 zł

Opłata za lekcję muzealną: 100,00 zł


Telefoniczna rezerwacja dla grup: 508 390 031

Opłata ulgowa przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • Uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studentom, oraz uczestnikom studiów
  doktoranckich
 • Emerytom, rencistom, a także inwalidom oraz osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami będącymi obywatelami polskimi
 • Przewodnikom PTTK
 • Nauczycielom
 • Posiadaczom Karty Dużej Rodziny

Wstęp bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • Osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, odznaką honorową: Zasłużony dla Kultury Polskiej, osobom odznaczonym odznaką: Za opiekę nad zabytkami lub odznaką honorową: Zasłużony działacz kultury
 • Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
 • Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMS)
 • Rzemieślnikom
 • Nauczycielom pełniącym funkcję opiekuna grupy (do 2 osób w grupie)
 • Dzieciom do 7 roku życia oraz osobom powyżej 75 roku życia.