logo Unii Europejskiej i napis: Współfinansowane przez Unię Europejską

„Profesjonalny edukator w muzeum XXI wieku”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską.
Okres realizacji projektu: 01.11.2023 r. do 28.02.2025 r.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 11 pracowników Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
Przyznana kwota dofinansowania: 28 392 EUR.
Czytaj więcej

„Europejska jakość edukacji w Muzeum Rzemiosła w Krośnie”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską.
Okres realizacji projektu: 01.11.2022 r. do 29.02.2023 r.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 12 pracowników Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
Przyznana kwota dofinansowania: 17 666 EUR.
Czytaj więcej