Muzeum Rzemiosła w Krośnie realizuje projekt „Europejska jakość edukacji w Muzeum Rzemiosła w Krośnie” w ramach Erasmus+ (Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych).

logo Unii Europejskiej i napis: Współfinansowane przez Unię Europejską

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską.
Okres realizacji projektu: 01.11.2022 r. do 29.02.2023 r.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 12 pracowników Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
Przyznana kwota dofinansowania: 17 666 EUR.
Dzięki dofinansowaniu, 12 pracowników muzeum realizować będzie międzynarodowy projekt mobilnościowy w ramach którego kadra muzeum na zagranicznych kursach i obserwacjach pracy będzie podnosić swoje kompetencje z zakresu pracy z osobami dorosłymi w tym osobami zagrożonymi marginalizacją.  

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
15 godzin bezpłatnych zajęć językowych z języka angielskiego;
3 h zajęć z przygotowania kulturalnego;
2 h zajęć przygotowania psychologicznego;
2 h zajęć przygotowania merytorycznego;
zajęcia z zakresu zrównoważonego rozwoju i zielonego ładu;
materiały dydaktyczne i materiały piśmiennicze;
zapewnienie: wyżywienia, zakwaterowania, kieszonkowego, którego wartość określa osobna umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem;
40 h obserwacji pracy (JOB SHADOWING) w Portugalii (3 osoby);
40 h obserwacji pracy (JOB SHADOWING) we Włoszech (4 osoby);
40 h kursu w Portugalii (5 osób).

LISTOPAD 2022 – REKRUTACJA
(PROCEDYRY REKRUTACJI I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY)

GRUDZIEŃ2022 – MARZEC 2023 – ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE

MAJ – CZERWIEC 2023 –  MOBILNOŚCI

Mobilność 4 osób –  JOB SHADOWING – Barcellona Pozzo di Gotto – Sycylia

Mobilność 5 osób –  KURS „Andragogika w praktyce” – Faro – Portugalia

Mobilność 3 osób –  JOB SHADOWING – Faro – Portugalia

LINKI:

Europejska jakość edukacji – Muzeum Rzemiosła w Krośnie podsumowuje projekt Erasmus+
CZYTAJ WIĘCEJ