W 2023 roku Muzeum Rzemiosła w Krośnie zrealizowało zadanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych 2023, którego celem był zakup systemu oświetleniowego, nagłośnieniowego i wystawienniczego na potrzeby ekspozycji zatytułowanej: W nieskończoności. Wystawa stała poświęcona postaci Jana Szczepanika, wybitnego wynalazcy związanego z Krosnem. Dzięki realizacji tego zadania zorganizowana została w ścisłym centrum Zespołu Staromiejskiego Krosna wystawa stała poświęcona wybitnemu wynalazcy, zwanemu „polskim Edisonem”.
lekcja muzealna w piwnicy przedprożnej

Zakupiony system oświetleniowy, nagłośnieniowy i wystawienniczy przyczynił się do uatrakcyjnienia ekspozycji i zapewnił profesjonalny charakter prezentowanych obiektów. Celem zadania jest zaprezentowanie w sposób trwały i profesjonalny postaci zapomnianego geniusza oraz jego dokonań z zakresu techniki i wynalazczości na tle historycznym obejmującym okres od lat 70. XIX w. do lat 20. XX w.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Całkowita wartość zadania wyniosła 200 000,00 zł.

W ramach zadania przyznano środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 75% całkowitego kosztu zadania.