Dyrektor:

dr inż. Marta Rymar
kustosz dyplomowany
dyrektor@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Zastępca dyrektora:

Łukasz Stachurski
kustosz
wicedyrektor@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 45

Główny Księgowy:

Kinga Firlit-Liput
finanse@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 47

Dział Przechowywania, Inwentaryzacji i Udostępniania Zbiorów:

Dorota Piwka
kierownik, główny inwentaryzator zbiorów
e-mail: piwka.dorota@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 36

Mariusz Kus
adiunkt, specjalista ds. digitalizacji zbiorów
Zbiory fotografii analogowej, cyfrowej i filmu
e-mail: kus.mariusz@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 47

Dział Naukowego Opracowania Zbiorów:

Magdalena Firlej
kierownik, kustosz
Kolekcja rzemiosła, sztuki użytkowej i wzornictwa
e-mail: firlej.magdalena@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 36

Łukasz Stachurski
kustosz
Zbiory archeologiczne i archiwalne
e-mail: wicedyrektor@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 45

Iwona Jurczyk
kustosz
Kolekcja tkaniny artystycznej i sztuki użytkowej
e-mail: jurczyk.iwona@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 34

Dział Edukacji, Promocji, Organizacji Wystaw i Wydarzeń:

Magdalena Czelna-Mikosz
kierownik, adiunkt
e-mail: czelna.magdalena@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 34
tel. 508 390 031

Iwona Ćwiąkała
edukator, specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami
e-mail: cwiakala.iwona@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 31
tel. 508 390 031

Piotr Burger
edukator, specjalista ds. artystycznych i wydawnictw
e-mail: burger.piotr@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 31

Bartłomiej Kielski-Bardanaszwili
adiunkt, edukator
e-mail: kielski.bartlomiej@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 40

Mariusz Kus
adiunkt, specjalista ds. artystycznych i digitalizacji zbiorów
e-mail: kus.mariusz@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 47

Dział Gospodarczo-Techniczny:

Gerard Zając
kierownik
starszy renowator, specjalista ds. nadzoru technicznego
e-mail: zajac.gerard@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 33

Piotr Adamik
starszy renowator
e-mail: adamik.piotr@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 33

Ala Leszczyńska
pracownik gospodarczy
leszczynska.ala@muzeumrzemiosla.pl

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków:

dr inż. Marta Rymar
Miejski Konserwator Zabytków
e-mail: dyrektor@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Justyna Gątarska
asystent, specjalista ds. ochrony zabytków
e-mail: mkz@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 32

Gerard Zając
specjalista nadzoru technicznego
e-mail: zajac.gerard@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 33

Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej:

Waldemar Półchłopek
kierownik, kustosz
e-mail: polchlopek.waldemar@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 40

Bartłomiej Kielski-Bardanaszwili
adiunkt
e-mail: kielski.bartlomiej@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 40

Kamila Makoś
specjalista ds. turystyki i promocji
e-mail: makos.kamila@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 38

Pracownia Konserwatorska:

Magdalena Kościelniak-Długosz
asystent konserwatora
Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej oraz konserwacja rzemiosła i wyrobów sztuki użytkowej
e-mail: dlugosz.magdalena@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 33

Piotr Adamik
starszy renowator
Konserwacja rzemiosła i wyrobów sztuki użytkowej
e-mail: adamik.piotr@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 33

Gerard Zając
starszy renowator, specjalista ds. zabytków rzemiosła
Konserwacja rzemiosła i wyrobów sztuki użytkowej
e-mail: zajac.gerard@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 33

Dział Administracyjno-Księgowy:

Kinga Firlit-Liput
Główny Księgowy
finanse@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 47

Katarzyna Wanat-Prajsnar
kadrowa
e-mail: wanat.katarzyna@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 47

Samodzielne stanowiska pracy:

Iwona Jurczyk
kustosz, koordynator ds. organizacyjnych Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”
e-mail: len@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 34

Magdalena Czelna-Mikosz
adiunkt, specjalista ds. promocji
e-mail: info@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 34
tel. 508 390 031

Iwona Ćwiąkała
specjalista ds. marketingu
e-mail: edukacja@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88 w. 31

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marian Zoła
e-mail: iod.muzeum.krosno@gmail.com