Dyrektor:

dr inż. Marta Rymar
kustosz dyplomowany
dyrektor@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Zastępca dyrektora:

Łukasz Stachurski
kustosz 
wicedyrektor@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Główny Księgowy:

Aneta Zima
finanse@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Dział Przechowywania, Inwentaryzacji i Udostępniania Zbiorów:

Dorota Piwka
kierownik, główny inwentaryzator zbiorów
e-mail: dorota@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Mariusz Kus
adiunkt, specjalista ds. digitalizacji zbiorów
Zbiory fotografii analogowej, cyfrowej i filmu
e-mail: mariusz@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Dział Naukowego Opracowania Zbiorów:

Magdalena Firlej
kierownik, kustosz
Kolekcja rzemiosła, sztuki użytkowej i wzornictwa
e-mail: magda@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Łukasz Stachurski
kustosz
Zbiory archeologiczne i archiwalne
e-mail: wicedyrektor@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Iwona Jurczyk
kustosz
Kolekcja tkaniny artystycznej i sztuki użytkowej
e-mail: iwona@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Bartłomiej Kielski-Bardanaszwili
adiunkt
Zbiory archiwalne i biblioteczne
e-mail: bartlomiej@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Dział Edukacji, Promocji, Organizacji Wystaw i Wydarzeń:

Magdalena Czelna-Mikosz
kierownik, adiunkt
e-mail: info@muzeumrzemiosla.pl
tel. 508 390 031

Iwona Ćwiąkała
edukator, specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami
e-mail: edukacja@muzeumrzemiosla.pl
tel. 508 390 031

Piotr Burger
edukator, specjalista ds. artystycznych i wydawnictw
e-mail: piotr@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 277 07

Bartłomiej Kielski-Bardanaszwili
adiunkt, opiekun zbiorów ekspozycji stałej
e-mail: bartlomiej@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Mariusz Kus
adiunkt, specjalista ds. artystycznych i digitalizacji zbiorów
e-mail: mariusz@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Dział Administracyjno-Gospodarczo-Techniczny:

Katarzyna Wanat-Prajsnar
kierownik
e-mail: krosno@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Gerard Zając
starszy renowator, specjalista ds. nadzoru technicznego
e-mail: zegar@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Piotr Adamik
starszy renowator
e-mail: pracownia@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Zygmunt Wróblewski
starszy renowator
e-mail: pracownia@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Ala Leszczyńska
pracownik gospodarczy

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków:

dr inż. Marta Rymar
Miejski Konserwator Zabytków
e-mail: dyrektor@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Justyna Gątarska
asystent, specjalista ds. ochrony zabytków
e-mail: mkz@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Gerard Zając
specjalista nadzoru technicznego
e-mail: zegar@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej:

Małgorzata Ostafil-Wąsik
specjalista ds. turystyki i promocji
e-mail: pikt@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 277 07

Pracownia Konserwatorska:

Magdalena Kościelniak-Długosz
asystent konserwatora
Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej oraz konserwacja rzemiosła i wyrobów sztuki użytkowej
e-mail: pracownia@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Piotr Adamik
starszy renowator
Konserwacja rzemiosła i wyrobów sztuki użytkowej
e-mail: pracownia@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Gerard Zając
starszy renowator, specjalista ds. zabytków rzemiosła
Konserwacja rzemiosła i wyrobów sztuki użytkowej
e-mail: zegar@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Zygmunt Wróblewski
starszy renowator
Konserwacja rzemiosła i wyrobów sztuki użytkowej
e-mail: pracownia@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Samodzielne stanowiska pracy:

Iwona Jurczyk
kustosz, koordynator ds. organizacyjnych Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”
e-mail: len@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 241 88

Magdalena Czelna-Mikosz
adiunkt, specjalista ds. promocji
e-mail: info@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 277 07

Iwona Ćwiąkała
specjalista ds. marketingu
e-mail: edukacja@muzeumrzemiosla.pl
tel. 13 43 277 07

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marian Zoła
e-mail: iod.muzeum.krosno@gmail.com