Dyrektor:

dr inż. Marta Rymar
dyrektor@muzeumrzemiosla.pl

Główny Księgowy:

Aneta Zima
finanse@muzeumrzemiosla.pl

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

dr inż. Marta Rymar

dyrektor@muzeumrzemiosla.pl
13 43 241 88

Dział Historii Rzemiosła:

Magdalena Firlej
magda@muzeumrzemiosla.pl

Łukasz Stachurski
lukasz@muzeumrzemiosla.pl

Iwona Jurczyk
iwona@muzeumrzemiosla.pl

Pracownia Archeologiczna:

Łukasz Stachurski
lukasz@muzeumrzemiosla.pl

Dział Dokumentacji Archiwalnej Historii Rzemiosła:

Bartłomiej Kielski-Bardanaszwili
archiwum@muzeumrzemiosla.pl

Dział Oświatowo-Wydawniczo-Promocyjny:

Kierownik: Mariusz Kus
mariusz@muzeumrzemiosla.pl

Piotr Burger
piotr@muzeumrzemiosla.pl

Magdalena Czelna-Mikosz
info@muzeumrzemiosla.pl

Małgorzata Ostafil-Wąsik
pikt@muzeumrzemiosla.pl

Dział Administracyjno-Księgowy:

Główny Księgowy: Aneta Zima
finanse@muzeumrzemiosla.pl

Iwona Ćwiąkała
krosno@muzeumrzemiosla.pl

Katarzyna Wanat-Prajsnar
kadry@muzeumrzemiosla.pl

Dział Konserwatorsko-Gospodarczy:

Kierownik: Katarzyna Wanat-Prajsnar
pracownia@muzeumrzemiosla.pl

Piotr Adamik
Ala Leszczyńska
Zygmunt Wróblewski

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Gerard Zając
iodo@muzeumrzemiosla.pl

Główny Inwentaryzator – stanowisko samodzielne:

Dorota Piwka
dorota@muzeumrzemiosla.pl

Biblioteka:

Magdalena Firlej
biblioteka@muzeumrzemiosla.pl