§ 1 Informacje dotyczące ochrony prywatności

1. Administrator przetwarzanych danych:

Muzeum Rzemiosła w Krośnie
Adres: ul. J. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno
Numer telefonu: 508 390 031
e-mail: krosno@muzeumrzemiosla.pl

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Marian Zoła
e-mail: iod.muzeum.krosno@gmail.com

3. Cel przetwarzania danych:

– przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów, obowiązków powstałych w związku z zamiarem zawarcia umowy, a także obowiązków związanych z ewentualnymi reklamacjami, – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Podstawą przetwarzania danych, są postanowienia art. 6, ust 1, lit. b); art. 6, ust 1, lit. c); art. 6, ust 1, lit. d); art. 6, ust 1, lit. e); art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Korzystanie z usług Muzeum Rzemiosła w Krośnie możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki.

6. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Muzeum Rzemiosła w Krośnie oraz organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

7. Przechowywanie danych osobowych:
Dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres niezbędny w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów, wykonania celów ustawowych i statutowych Muzeum a także wykonania obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, (m.in. przepisów podatkowych, rachunkowych oraz kancelaryjno-archiwalnych i innych), które nakładają na Muzeum Rzemiosła w Krośnie obowiązek ich przechowywania przez określony okres. Dane osobowe nieobjęte ustawowym obowiązkiem ich przechowywania lub dane osobowe, których termin przechowywania minął, zostają usunięte, o ile cele przetwarzania danych przestaną obowiązywać.

8. Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane:
a) dostęp do zgromadzonych danych osobowych (a także uzyskania kopii danych), b) zmiany danych osobowych dot. sprostowania, uzupełnień i aktualizacji, c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym, za wyjątkiem ograniczeń związanych z koniecznością realizacji obowiązków podatkowych i umów cywilno-prawnych), d) ograniczenie przetwarzania danych osobowych chyba że przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa, e) przenoszenie danych osobowych, f) sprzeciw wobec przetwarzania, g) wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody), h) wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przenoszenie danych osobowych:
Dane osobowe nie będą przenoszone.

10. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie):
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11. Informacje dotyczące zamiaru przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej oraz warunkach takiego przekazania: Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

12. Wymóg dotyczący podania danych koniecznych do realizacji usługi:
Podanie danych umożliwiających zrealizowanie usługi jest niezbędne do jej realizacji, zgodnie z art. 6, ust 1, lit. b, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

13. Bezpieczeństwo:
Wszystkie dane osobowe zbierane przez Muzeum chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem.

§2
Informacje ogólne

Zakres zbieranych danych jest jak najmniejszy i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.( § 1 ust.3 )Dane te są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Muzeum, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionej przesyłki a także w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych.

§3
Udzielanie wyjaśnień, zapytania oraz wnioski

Wszelkie prośby o udzielenie wyjaśnień, zapytania oraz wnioski dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Muzeum Rzemiosła w Krośnie, który w ciągu miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. Bezpośredni kontakt do Inspektora Ochrony Danych wskazany jest w § 1 ust. 2 niniejszej polityki.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Polityka plików Cookies:

1. Muzeum Rzemiosła w Krośnie, operator strony: www.muzeumrzemiosla.pl nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników strony: www.muzeumrzemiosla.pl

2. Na stronie Muzeum Rzemiosła w Krośnie ,oraz jego podstronach stosuje się pliki cookies czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku komputera użytkownika strony. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach strony – stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika oraz gromadzenia danych statystycznych o ruchu użytkowników strony.

3. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej.

4. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.

5. Rodzaje plików cookies używanych na stronach Muzeum Rzemiosła w Krośnie:
– ciasteczka sesji: działają one tylko podczas trwania wizyty i pozwalają nam określić, że ta sama osoba porusza się ze strony na stronę,
– ciasteczka trwałe: pozostają one na Twoim komputerze po odwiedzeniu naszej strony, co oznacza, że witryna może zapamiętać Twoje ustawienia kiedy nas odwiedzasz,
– ciasteczka osób trzecich: umożliwiają one umieszczenie zawartości zewnętrznej z innych stron internetowych w ramach naszej witryny.

6. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony oraz do administracji serwerem Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

7. Polityka prywatności stron zewnętrznych ( odnośników do stron partnerskich), do których odnośniki znajdują się na stronie Muzeum Rzemiosła w Krośnie jest regulowana osobnymi postanowieniami, tych Partnerów.

Muzeum Rzemiosła w Krośnie
ul. Piłsudskiego 19
38-400 Krosno
woj. podkarpackie
tel. 508 390 031