Świadczymy usługi:

 • Renowacja mebli
 • Konserwacji technicznej i estetycznej malowideł ściennych
 • Obrazów olejnych
 • Ram drewnianych
 • Projektowania i wykonania mebla na życzenie klienta
 • Tapicerowania

Renowacja i konserwacja mebli

Nasza oferta obejmuje renowacje mebli a stopniowo rozszerzamy działalność o szeroko pojęta Konserwacje zabytków: rzeźba polichromowana, czy elementy wyposażenia jak lustra ramy czy obrazy. Zajmiemy się każdym przedmiotem wykonanym z drewna litego lub fornirowanego. Do renowacji mebli używamy głównie materiałów organicznych i odwracalnych/ekologicznych. Oto podstawowa lista naszych aktywności:

 • Usuwanie zniszczonych powłok pierwotnych – farby, politury, wosku itp.
 • Klejenie przedmiotów, części i elementów zdobniczych
 • Uzupełnianie, odtwarzanie i dorabianie ubytków i brakujących detali i ich naprawa
 • Uzupełnianie i naprawa powierzchni fornirowanych
 • Wymiana oraz uzupełnienie brakujących intarsji
 • Politurowanie, olejowanie, woskowanie lub położenie innej powłoki lakierniczej na życzenie klienta
 • Odrobaczanie (spuszczele i kołatki) i miejscowe utwardzanie powierzchni drewnianych objętych degradacją
 • Naprawa i dorabianie zniszczonych urządzeń mechanicznych, zamki, zawiasy, okucia
 • Mazerunek (technika zdobnicza naśladująca naturalne słoje drewna)
 • Polichromowanej oraz niepolichromowanej plus wszelkiego rodzaju uzupełnienia np. brak dłoni lub innego elementu dzieła

Konserwacja i restauracja rzeźby drewnianej

Świadczymy również usługi konserwacji i restauracji rzeźby drewnianej polichromowanej oraz niepolichromowanej oraz wszelkiego rodzaju uzupełnienia np. brak dłoni lub innego elementu dzieła.

Magdalena Długosz-Kościelniak – asystent konserwatora, z powodzeniem od wielu lat tworzy kopie i reprodukcje obrazów. Są to często dzieła Mistrzów Renesansu jak i innych znanych obrazów dawnych mistrzów. Wykonuje również kopie ikon prawosławnych.
___________________________

Don’t throw it away, give it to a restoration studio

We invite you to use the services of the restoration studio in the Museum of Crafts

We provide the following services:

Furniture restoration

Technical and aesthetic restoration of:

– wall paintings,

– oil paintings,

– wooden frames

– designing and making furniture on request

Furniture restoration and preservation

We offer furniture restoration and we are gradually expanding our activity to include conservation of historical artefacts, such as polychrome sculpture, or furnishings, such as mirrors, frames and paintings. We will restore any item made of solid wood or veneer. To restore furniture we mainly use organic and reversible/ecological materials. Here is a basic list of our activities:

Removal of damaged original layers – paint, varnish, wax, etc.

Gluing objects, parts and decorative elements

Completing, restoring and making up defects and missing details and their repairment

Restoration and repairment of veneered surfaces

Replacement and completion of missing marquetry

French polishing, oiling, waxing or application of other varnish layers on request

Disinfestation (house longhorn beetles and death watch beetles) and densifying of degraded wooden surfaces

Repairing and fixing damaged mechanical devices, locks, hinges, fittings

Scumbling (decorative technique that imitates the natural grain of the wood)

Conservation and restoration of wooden sculptures

We also provide conservation and restoration services of wooden polychrome and non-polychrome sculptures and all kinds of restoration of missing hands or other elements.

Magdalena Długosz-Kościelniak is a Restorer’s Assistant who has successfully been creating reproductions of paintings for many years. These were often works of Renaissance Masters as well as other well-known paintings by old masters. She also makes copies of Orthodox icons.

________________
Tłumaczenie zrealizowano we współpracy z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie