Oferta edukacyjna Muzeum Rzemiosła w Krośnie jest przygotowywana w oparciu o ekspozycję stałą Dzieje rzemiosła Polski południowo-wschodniej, aktualne wystawy czasowe oraz zagadnienia związane z historią miasta i regionu. Jest propozycją wzbogacenia szkolnego procesu dydaktyczno-wychowawczego skierowaną do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i średnich a także grup osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizowane są również zajęcia dla studentów (tematyka do indywidualnego uzgodnienia).

Zajęcia prowadzone są zarówno w muzeum, w Piwnicy PodCieniami jak i na terenie Zespołu Staromiejskiego Krosna. Dodatkowym atutem lekcji jest wzbogacenie ich o wykorzystanie wybranych muzealiów, pomocy dydaktycznych, środków audiowizualnych, filmów popularnonaukowych, prezentacji multimedialnych a w grupach młodszych – gier i zabaw dydaktycznych i elementów zajęć plastycznych.
Lekcje są prowadzone od wtorku do piątku. Prosimy o ustalenie terminu lekcji z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Grupy przedszkolne – bezpłatny wstęp do muzeum oraz bezpłatne lekcje muzealne i spacer historyczny po Zespole Staromiejskim.

Tematy lekcji dla przedszkoli:

 1. Poznajemy dawne zawody – spacer po ekspozycji stałej
 2. Od ziarenka do bochenka – elementy wiedzy o piekarstwie
 3. Jak to ze lnem było?
 4. Czas i zegary
 5. Z wizytą w dawnym salonie fryzjerskim
 6. W pracowni krawieckiej sto lat temu
 7. Krośnieńskie zabytki – spacer historyczny po Zespole Staromiejskim Krosna
 8. Symbole miasta Krosna
 9. Na rycerskim zamku

Grupy przedszkolne – bezpłatny wstęp do muzeum oraz bezpłatne lekcje muzealne i spacery historyczne. Rezerwacja terminów: 13 43 241 88

Tematy lekcji dla szkół podstawowych i średnich:

 1. Od bramy węgierskiej do bramy krakowskiej czyli: rozwój i kształtowanie przestrzeni Miasta Krosna w okresie od XIII do XX w.
 2. Co w Farze piszczy czyli: Sztuka w Krośnie – architektura, malarstwo, rzeźba na przykładzie krośnieńskiej Fary
 3. Terminowanie u Mistrza czyli: Symbole i insygnia władzy miejskiej i cechowej
 4. w oparciu o dzieje korporacji rzemieślniczych i samorządu krośnieńskiego
 5. Michał Mięsowicz najsłynniejszy krośnieński zegarmistrz
 6. Edukacja cechowa i cechy rzemieślnicze w Krośnie
 7. Na rycerskim zamku – o zamkach, rycerzach i ich zajęciach
 8. Krośnieńskie legendy
 9. O szewskiej pasji – frazeologizmy związane z zawodem szewca w oparciu o ekspozycję stałą Muzeum Rzemiosła w Krośnie
 10. Say it in English! – nazwy zawodów i rzemiosł na przykładzie ekspozycji stałej Muzeum Rzemiosła w Krośnie
 11. Symbole miasta Krosna
 12. Znani i nieznani krośnianie
 13. Pomniki i miejsca pamięci w Krośnie na wybranych przykładach – cz. I – zajęcia na bazie prezentacji multimedialnej
 14. Pomniki i miejsca pamięci w Krośnie na wybranych przykładach – cz. II – wycieczka po mieście
 15. Stary cmentarz w Krośnie jako skarbnica wiedzy o przeszłości miasta i jego mieszkańców
 16. Świąteczna lekcja muzealna z mini warsztatami wykonywania ozdób bożonarodzeniowych
 17. Narzędzia w domowym warsztacie dawniej i dziś
 18. Jak to ze lnem było? Elementy wiedzy o tkactwie w regionie Krosna
 19. Czas i zegary
 20. Czas i metody jego pomiaru
 21. Krośnieńskie zabytki – zajęcia na terenie Zespołu Staromiejskiego
 22. Sztuki plastyczne na przykładzie Krosna – malarstwo, rzeźba, architektura zajęcia na terenie Zespołu Staromiejskiego
 23. Style w architekturze i sztuce na przykładzie krośnieńskich zabytków – zajęcia na terenie Zespołu Staromiejskiego
 24. Podstawowe problemy konserwacji zabytków na przykładzie Zespołu Staromiejskiego Krosna
 25. Dawne zawody w Krośnie – rzemiosła ginące i te które przetrwały do dziś
 26. Od ziarenka do bochenka – elementy wiedzy o piekarstwie.
 27. Chleb na co dzień, chleb od święta – elementy wiedzy o piekarstwie
 28. Z wizytą w dawnym salonie fryzjerskim
 29. Poznaj historię swojego zawodu – tematy do wyboru: fryzjerstwo, krawiectwo, zegarmistrzostwo, piekarstwo, ślusarstwo, kowalstwo, stolarstwo i snycerstwo

Podczas rezerwacji pomożemy w doborze tematu odpowiedniego dla danej grupy wiekowej.

Opłata za lekcję muzealną: 40,00 zł. Rezerwacja terminów: 13 43 241 88