Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Boleslaw Barbacki (1891-1941). Portréty

V rámci spolupráce SG v Presove a Múzeom Okrgowym v Novom Sączi sme si vymenili výber z diela významného požského maliara, pedagóga, herca, reziséra a kultúrneho dejateža, ktorého tvorba je spätá s Nowym Sączom, kde sa narodil. Bol známy predovsetkým ako portrétista. V rokoch 1910-1914 studoval na krakovskej Akadémii výtvarných umení a od roku 1916 sa rozhodol, ze sa bude venovat výhradne maliarstvu. Usiloval sa o čo najvernejsie zobrazenie čŕt a charakteru portrétovaného ako aj o zdokonalovanie verného podania prírody. Výber pre SG tvoria takmer 4 desiatky obrazov, ktoré sú reprezentatívnou vzorkou umelcovho predčasne uzavretého diela. Boleslav Barbacki bol zastrelený gestapom v roku 1941 v Biegoniciach pri Nowom Sączi.

foto


foto