Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity

Konkurs Prima Aprilisowy "Krosno Niezwykła Kraina"
Powspominajmy...

Po raz ósmy reprezentanci krośnieńskich szkół podstawowych stawili się gotowi, by zmierzyć się z zadaniami, jakie dla nich przygotowaliśmy w ramach prima aprilisowych zmagań turystycznych. Tym razem zabawia odbyła się w oparciu o zadania podkreślające niezwykły charakter naszego miasta. Powspominajmy razem...


Uczestnicy konkursu zebrali się po raz pierwszy 2 kwietnia 2012 roku. Z przybyłymi przywitała się Anna Munia - dziennikarka, felietonistka i malarka oraz honorowy patron konkursu. Pod jej czujnym, troskliwym okiem uczestnicy wyszukiwali zapomniane miejsca, poznawali owiane tajemnicą historie, odkrywali zagadkowe zjawiska, przedmioty, przyglądali się z bliska niecodziennym profesjom i zwyczajom czy spotykali niezwykłe osoby. By rozwiązać zadania konkursowe przygotowane przez Muzeum Rzemiosła i Muzeum Podkarpackie, należało nie tylko odwiedzić te instytucje, ale trzeba było również trafić do Biura Rady Miasta, w którym uczestnicy zabawy spotkali się z reprezentantem Młodzieżowej Rady Miasta, do Cechu Rzemiosł Różnych, do Centrum Multimedialnego Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, Punktu Informacji Kulturalno-Turystycznej oraz sklepu firmowego Glass Studio Habrat. A działać należało jak najlepiej i jak najszybciej! Dlatego niezwykle potrzebny okazał się słodki poczęstunek ufundowany przez piekarnię Dariusza Muni - laureata tytułu "Ulubiony chleb krośnian 2011". Zmaganiom prima aprilisowym kibicował Tygodnik Nowe Podkarpacie - patron medialny konkursu. Relację fotograficzną z konkursu wykonali Mariusz Kus (Muzeum Rzemiosła w Krośnie) oraz słuchaczki PPSKAKiB w Krośnie.


16 kwietnia 2012 roku w Piwnicy PodCieniami uczestnicy konkursu razem z opiekunami oraz zaproszonymi gośćmi oficjalnymi spotkali raz jeszcze - tym razem by poznać wyniki konkursu i odebrać wspaniałe nagrody. Ich fundatorami byli: Urząd Miasta Krosna, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Glass Studio Habrat oraz Anna Munia. Było to prawdziwe spotkanie ze smakiem... gorącej, szwajcarskiej czekolady, której fundatorem był sklep firmowy "Trzy smaki, trzy kolory".

W konkursie udział wzięło 9 pięcioosobowych zespołów ze szkół:


Pierwsze miejsce w konkursie "Krosno - niezwykła kraina" zajął Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie. Drugie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie. Na miejscu trzecim miejscu znalazł się Miejski Zespół Szkół Nr 8 w Krośnie - Szkoła Podstawowa Nr 8 im. "Dar Górników" w Krośnie.

Równolegle w trakcie zmagań prima aprilisowych odbył się konkurs na projekt dla pracowni Glass Studio Habrat. I miejsce zdobył projekt wykonany przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie, II miejsce przyznano Miejskiemu Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie, III nagroda przypadła Miejskiemu Zespołowi Szkół Nr 8 w Krośnie - Szkole Podstawowej Nr 8 im. "Dar Górników" w Krośnie. Projekty dzieci zostały wykonane w pracowni Państwa Habratów i jako nagrody wręczone autorom.


Organizator konkursu - Muzeum Rzemiosła w Krośnie - dziękuje wszystkim za wspólną zabawę i gratuluje zwycięzcom. Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów i partnerów konkursu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znów spotkamy się, by świętować prima aprilis.


Bożena Paradysz
Fot. Mariusz Kus
A tak bawiliśmy się wcześniej