W poniedziałek 15 stycznia 2024 r. odbędą się w Krośnie XVI Obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu. Poniżej program wydarzenia. 

 

PROGRAM OBCHODÓW W KROŚNIE

10:00-10:15
Uczczenie Ofiar Holokaustu (cmentarz żydowski, ul. ks. Władysława Sarny)

10:30-10:45
Uczczenie pomięci Żydów krośnieńskich przy pamiątkowej tablicy ulokowanej
w miejscu dawnego getta żydowskiego
(ul. Franciszkańska 9, Zakład Optyczny)

11:00-11:30
Otwarcie wystawy pn.: Paradis Judaeorum. W poszukiwaniu utraconej historii
i kultury żydowskiej
(Galeria Piwnica PodCieniami, Rynek 5)

11:30-12:15
Wykład prof. Elżbiety Rączy z IPN w Rzeszowie pn.: Skomplikowane stosunki polsko żydowskie w czasie holokaustu
(Galeria Piwnica PodCieniami, Rynek 5)

 

Wystawa „Paradis Judaeorum. W poszukiwaniu utraconej historii i kultury żydowskiej” stanowi zwieńczenie krośnieńskich obchodów XVI Międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Wystawa zorganizowana przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie w salach wystaw czasowych Piwnica PodCieniami rozpoczyna cykliczną prezentację dziedzictwa kulturowego społeczności żydowskiej, która w ciągu 1000 lat stała się ważną częścią historii naszej ojczyzny.

Wystawa prezentuje różne aspekty życia religijnego i codziennego polskich Żydów. Jest opowieścią o tym, co wyróżnia Żydów spośród innych narodów zamieszkujących ziemie polskie, a więc głównie o świętach i uroczystościach religijnych a także obyczajach i zwyczajach codziennego życia. To opowieść o poszukiwaniu utraconej historii i kultury, która była obecna wśród nas przez liczne wieki. To także opowieść o krośnieńskich czy dukielskich śladach tej utraconej historii
i kultury. Wystawa „Paradis Judaeorum. W poszukiwaniu utraconej historii i kultury żydowskiej” powstała dzięki kolekcji i zbiorom prywatnym rodziny Koszczanów z Dukli oraz zbiorom Ośrodka Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej-Muzeum im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie. Kaligrafie hebrajskie prezentowane na ekspozycji wykonane są przez Kamilę Koszczan a wycinanki żydowskie autorstwa artystki plastyk Ingi M. Marczyńskiej. Fotografie ilustrujące problematykę wystawy pochodzą ze zbiorów Rafała Barskiego oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. Kuratorem wystawy jest Łukasz Stachurski. Wystawa będzie czynna od 15 stycznia do 28 marca 2024 r. w Galerii Piwnica PodCieniami.