UWAGA!
Przedłużamy termin składania prac w konkursie na komiks o Janie Szczepaniku.
Komiksy można składać w siedzibie Organizatora do 4 maja 2022 r. Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian.

 

Muzeum Rzemiosła w Krośnie, w ramach obchodów 150. rocznicy urodzin Jana Szczepanika, ogłasza konkursu na komiks o Janie Szczepaniku pod nazwą „#SCPWR” (skrót od. Szczepanik Power). W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studenci w czterech kategoriach wiekowych. Konkurs polega na przygotowaniu komiksu opowiadającego fikcyjną historię/przygodę inspirowaną życiem, wynalazkami, odkryciami Jana Szczepanika.

Termin nadsyłania prac do Muzeum Rzemiosła w Krośnie to 30 kwietnia 2022 roku. Jury wyłoni laureatów w każdej kategorii wiekowej. Nagrodą główną – Grand Prix będzie wydanie przez Organizatora komiksu w formie papierowej oraz nagrody rzeczowe, a w IV kategorii wiekowej (studenci, słuchacze uczelni wyższych, szkół pomaturalnych i policealnych) nagroda finansowa.

Szczegóły konkursu dostępne w REGULAMINIE  (KLIKNIJ)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KLIKNIJ)

grafika - komiks z Janem Szczepanikiem