„Europejska jakość edukacji w Muzeum Rzemiosła w Krośnie” to pierwszy realizowany przez krośnieńską instytucję kultury projekt Erasmus+. Dzięki dofinansowaniu 12 pracowników muzeum wzięło udział w międzynarodowym kursie oraz obserwacji pracy w zagranicznych muzeach: w Portugalii i we Włoszech – na Sycylii. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską.
muzealnicy job shadowing faro

Realizowany projekt dobiega końca, co jest dobrym momentem na podsumowanie. Choć kulminacyjnym momentem projektów tego typu są wyjazdy zagranicę to cały projekt trwa aż 16 miesięcy i obejmuje wiele działań. Przed wyjazdem na zagraniczne mobilności pracownicy muzeum wzięli udział w zajęciach z języka angielskiego a także z przygotowania kulturalnego, merytorycznego, psychologicznego a także z zielonego ładu i zrównoważonego rozwoju.

W ramach wyjazdów zagranicznych pięcioosobowa grupa muzealników odbyła specjalistyczny, międzynarodowy kurs „Andragogika w praktyce” w Faro w Portugalii. W kursie brały udział także osoby z innych krajów. Oprócz zdobytej wiedzy była to także okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów.

Oprócz kursu dwie niewielkie grupy pracowników wyjechały na job shadowing czyli obserwację pracy do dwóch zagranicznych muzeów: Parco Museo Jalari w miejscowości Barcellona Pozo di Gotto na Sycylii (4 osoby), oraz Museu Municipal de Faro w Portugalii (3 osoby).

Pracownicy Muzeum Rzemiosła, zgodnie z założeniami projektu skupiali się głównie na obserwacjach pod kątem pracy z osobami dorosłymi. Pobyt w tamtejszych instytucjach kultury pozwolił na wdrożenie dobrych praktyk w tym z zakresu rozwiązań organizacyjnych i usprawnienia pracy muzeum. Dzięki możliwości obserwacji pracy portugalskich i włoskich muzealników udało się przemyśleć własną ofertę kulturalną, zaczerpnąć doświadczenia i inspiracji. W momencie w którym Muzeum Rzemiosła jest w trakcie wielkiej przemiany i planowania nowej oferty, doświadczenia te były bezcenne.

Pobyt na mobilnościach w ramach Erasmus+ to także czas na zwiedzanie, poszerzanie horyzontów, poznawanie innych kultur, historii i kuchni. Obecnie Muzeum Rzemiosła rozpoczęła realizuje już kolejny projekt tego typu, w ramach którego pracownicy wyjadą na kursy i obserwację pracy tym razem w Hiszpanii.

logo Unii Europejskiej i napis: Współfinansowane przez Unię Europejską