Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie zaprasza na promocję almanachu polsko-węgierskiego Zanim wyschnie atrament.  Zaprezentowano w nim dziesięciu poetów, po pięciu z każdej ze stron (polskiej i węgierskiej).  Wydarzenie odbędzie się w piątek, 6 października 2023 roku o godz. 17.00.
czerwona grafika polak i węgier na zielonym tle

Wydanie niniejszego almanachu pt. Zanim wyschnie atrament, będącego cytatem z wiersza Marka Petrykowskiego, wpisuje się w kontekst przyjaźni i braterstwa obu narodów, ale i w wieloletnią współpracę na rozmaitych kulturalnych niwach.
Zaprezentowano w nim dziesięciu poetów, po pięciu z każdej ze stron (polskiej i węgierskiej). Ze względu na założenia przedsięwzięcia nasi twórcy powiązani są przede wszystkim z Krosnem, a są to: Jan Belcik, Marek Petrykowski, Jan Tulik, Wacław Turek i Tadeusz Wojnar. Ze strony węgierskiej w almanachu prezentują się z kolei: Tamás Filip, Eva Finta, István Halász, István Kovács i Gábor Zsille.

Honorowy patronat nad wydawnictwem objęła ambasador Ambasady Republiki Węgierskiej w Polsce Orsoly Zsuzsanny Kovács oraz Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki. Wydawnictwo powstało przy wsparciu  Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie i jest owocem współpracy Muzeum Rzemiosła w Krośnie z rzeszowskim oddziałem Związku Literatów Polskich. Tłumaczenia przygotowali: István Kovác, Gábor Zsille, Karolina Kacorzyk, Magdalena Lenczyk-Bytowska i Jerzy Snopek.

Almanach powstał w ramach projektu „Literatura i sztuka – depozyt nadziei. Wspólna inicjatywa społeczno-kulturalna Polski i Węgier”. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka.

czerwona grafika polak i węgier na zielonym tle