Muzeum Rzemiosła w Krośnie wraz z instytucją partnerską ze Słowacji – Šarišské múzeum w Bardejowie, przygotowuje wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu: Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, Cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. Zapraszamy do podzielenia się opinią na temat wspólnej oferty Muzeum Rzemiosła w Krośnie i Sariskiego Muzeum w Bardejowie.
Logo Interreg PL-SK

Nazwa projektu: Muzeum – moja przestrzeń czasu

Cel projektu: zachowanie i wzmocnienie dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu polsko-słowackiego pogranicza.

Działania projektowe:
– Renowacja i adaptacja zabytkowej kamienicy przy Rynku w Krośnie (ul. Blich 1) na potrzeby ekspozycyjne oraz siedzibę Muzeum Rzemiosła oraz odtworzenie pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych Michała Mięsowicza w Krośnie (ul. J. Piłsudskiego 19),
– Partner słowacki planuje odnowę stanu konstrukcyjnego i technicznego obiektów skansenu w Bardejovskich Kúpelach (w tym wymiana pokrycia i konstrukcji dachowych) oraz renowacja i adaptacja warsztatu stolarskiego na przestrzeń wystawienniczo-edukacyjną,
– Działania nieinwestycyjne obejmują organizację wspólnych polsko-słowackich wydarzeń promujących wspólną ofertę stworzoną przez partnerskie muzea (wystawy, konferencje, publikacje).

Realizacja: Planowany okres realizacji projektu transgranicznego od 01/2024 do 12/2025

Szacowany budżet projektu: do 5 mln Euro

Grupy docelowe: mieszkańcy, turyści, władze lokalne, organizacje kulturalne i turystyczne

W ramach przygotowywania projektu zapraszamy Państwa do udziału w podzielenia się swoją opinią za pośrednictwem kwestionariusza dostępnego TUTAJ – KLIKNIJ

Swoje uwagi/pytania/rekomendacje można także przesyłać do 15.09.2023 r. na adres e-mail: dyrektor@muzeumrzemiosla.pl
Dziękujemy bardzo za każdą wskazówkę dotyczącą naszych planów rozwoju.
pomarańczowa grafika z napisem" muzeum moja przestrzeń czasu i zdjęciem dwóch muzeów: bardejów i krosno