W 2022 roku ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury, Muzeum Rzemiosła w Krośnie zakupiło sprzęt będący wyposażeniem specjalistycznej pracowni fotograficznej. Powstanie pracowni umożliwiło wykonywanie profesjonalnej dokumentacji fotograficznej eksponatów muzealnych.

grupa osób w pracowni fotograficznej

Dzięki pozyskaniu odpowiedniej przestrzeni oraz zaopatrzeniu jej w zaawansowany technologicznie sprzęt, stworzone zostało miejsce, w którym równocześnie można przechowywać i dokumentować zbiory bez potrzeby przenoszenia i narażania ich na niebezpieczeństwo nieodpowiednich warunków klimatycznych oraz ewentualnego uszkodzenia. Rozwiązanie oparte na automatyzacji dało możliwość przyśpieszenia procesu powstawania oraz uzupełniania zaległej dokumentacji fotograficznej. Poprzez zrealizowanie zadania możliwa będzie prezentacja i udostępnienie zdigitalizowanych eksponatów na stronie internetowej muzeum, a tym samym zwiększy się dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego. Dopełnieniem tego procesu będą cyklicznie wydawane katalogi zbiorów muzealnych zawierające fotografie wykonane zakupionym sprzętem.

kiosk fotograficzny

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

grafika: logo MKiDN