Przy Muzeum Rzemiosła w Krośnie funkcjonuje Pracownia Konserwatorska, której zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej ochrony i bezpieczeństwa zbiorom muzealnym. Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,  zostanie wyposażona w nowy sprzęt.
grafika - na ratunek muzealiom

W ostatnie latach Muzeum Rzemiosła w Krośnie znacznie powiększyło swoje zbiory, z których większość stanowią wyroby i narzędzia rzemieślnicze. Eksponaty, które trafiają do muzeum, są niekiedy w stanie destrukcyjnym, ale ze względu na ich unikatowość, jedyną szansą na ich uratowanie jest poddanie ich zabiegom konserwatorskim i renowacyjnym.  Stan części pozyskanych muzealiów wymaga gruntownych, skomplikowanych prac renowacyjnych, których realizacja będzie możliwa dzięki nowym sprzętom zakupionym w ramach dofinansowania.

W ramach zadania „Na ratunek muzealiom. Zakup wyposażenia Pracowni Konserwatorskiej” zakupione zostały specjalistyczne narzędzia stolarskie, ślusarskie, jubilerskie i tapicerskie.

Zadanie „Na ratunek muzealiom. Zakup wyposażenia Pracowni Konserwatorskiej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.