Muzeum Rzemiosła w Krośnie zaprasza na indywidualną wystawę malarstwa Zbigniewa Święcińskiego Mal’ach-y- מַלְאָךְ. Otwarcie wystawy odbędzie się 17 sierpnia 2023 r. o godz. 18.00 w Wieży Farnej (Krosno, ul. Piłsudskiego 5). Mal’ach-y to seria nigdy dotąd nieprezentowanych prac artysty. Kuratorką wystawy jest Renata Święcińska.

plakat, białe tło: zbigniew święciński

Mal’ach-y- מַלְאָךְ
Ta seria obrazów ma swoje początki trzy dekady temu. Pierwsze z nich zostały nazwane: „Upadłe Anioły”.
Czemu upadłe?

Każdy z nich był specyficzny i daleki od anielskiego ideału. Bliżej im było do ludzkich postaci, aniżeli do anielskich. Ludzkie ułomności, aż nadto wyzierały z przedstawianych postaci, które pomimo posiadanych skrzydeł były dalekie od możliwości wzbicia się hen w przestworza, czy też do obdarzenia anielską, opiekuńczą opieką tych, którzy o nią upraszczali i jej potrzebowali. Upadłe anioły były tymi, które same, zagubione i poszukujące- potrzebowały pomocy.

W tej serii powstały takie obrazy, jak Ikar, które poprzez wyraziste i mocne pociągnięcia kreski nadawały charakter i osobowość przedstawianych postaci. Łatwo tutaj o analogię do prymitywnego malarstwa naskalnego, które bez zbędnej oprawy kolorystycznej w jednoznaczny sposób przedstawia swoje opowieści.

Charakterystycznym dla tego cyklu obrazów jest gładkie tło i mocna, mięsista treść farby składająca się na postać, która bywa potraktowana w podobnym do tła kolorze, lub w jego kontraście. Jednak w większości, obraz tworzy grafika- linia rysunku, nadającego charakter prezentowanej postaci.

Kontynuacja tego cyklu nastąpiła w 2019 roku. Spod pędzla zaczęły wyłaniać się postaci jakby lżejsze i pozbawione ludzkiego, ograniczającego je ciężaru. Niosą ze sobą zupełnie inny kontent- posłańców, z których każdy miał do przekazania inne treści i szczególną dla siebie wymowę. Wszystkie posiadają charakterystyczne dla postaci anielskich- skrzydła- nie będąc idealnymi aniołami i będąc dalekimi od uzurpowania sobie prawa do tak szczególnego i jedynego w swoim rodzaju, wyróżnienia.

Postaciom nadana została nazwa Mal’ach – z hebrajskiego, w bezpośrednim tłumaczeniu nazwa ta oznacza po prostu anioła. Jednak byłoby to zbyt oczywiste.
Mal’ach to posłaniec, a w interpretacji autora prac przybiera postać posłańca, dedykowanego poszczególnym zadaniom.

To, co definiuje, wyróżnia i jednocześnie odróżnia poszczególne postaci, to kolor i rysunek. Każdy kolor i forma niesie inne przesłanie i jest mu przypisana. Bez trudu można odnaleźć odpowiadającą im rolę, analizując barwę i dynamikę rysunku prezentowanego posłańca.

Jak pisze w swojej książce „Mal’ach- Messengers of God” Bertha Roscoe: ‚God is running the world, everything in it is under His command. He sustains the world by His energy so that not even a sparrow falls to the ground without His decree. And He continually works by angels. The cosmos is heavily populated with myriads of angelic beings who do His commands and hearken to His words. John Milton wrote, „Millions of spiritual creatures walk the earth unseen, both when we wake and when we sleep: all these ceaselessly praise His works both day and night. Angels exist. There are angels in our very midst, however some have fallen from their first estate and are estranged from God. All those who accept and believe have divine protection, provision, and power from these heavenly messengers’.

Co w wolnym tłumaczeniu znaczy:
„Bóg kieruje światem, wszystko w nim jest pod Jego rozkazem. On podtrzymuje świat swoją energią, tak że nawet wróbel nie spadnie na ziemię bez Jego dekretu. I nieustannie działa przez aniołów. Kosmos jest gęsto zaludniony miriadami anielskich istot, które wykonują Jego polecenia i słuchają Jego słów”- napisał John Milton. Miliony duchowych stworzeń chodzą po ziemi niewidoczne, zarówno kiedy się budzimy, jak i kiedy śpimy: wszystkie one nieustannie wychwalają Jego dzieła zarówno w dzień, jak i w nocy”. Nadprzyrodzone Anioły istnieją….Są aniołowie pośród nas, jednak niektórzy upadli ze swojego pierwszego stanu i oddalili się od Boga. … wszyscy ci, którzy akceptują i wierzą …, mają ochronę, zaopatrzenie i moc od tych niebiańskich posłańców”.

Jednakże, w swoim malarstwie Zbigniew Święciński daleki jest od oceny i hierarchizowania Mal’ach-ów. Wszystkie mają do spełnienia swoją rolę. I te bardzo szlachetne, i te, które srogo doświadczając, uczą się szlachetności, nabywając ją poprzez lata istnienia w niedoskonałym świecie, dążąc do ideału, a czasami ostatkiem sił utrzymując się przy życiu, okupionym ceną poniesionych strat, rozczarowań, czasami płacąc za to najwyższą cenę, czy jak w słowach piosenki: „klejąc połamane skrzydła”.

„Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła
Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła
I myśli sobie Ikar, co nie raz już w dół runął
„Jakby powiało zdrowo to bym jeszcze raz pofrunął”*

W obrazach o wspólnym tytule Mal’ach każdy może odnaleźć cząstkę swoich przeżyć i doświadczeń. Jest to zdecydowanie malarstwo egzystencjonalnie, emocjonalne i zmuszające do refleksji. Jednocześnie zawiera w sobie olbrzymi pierwiastek pozytywnego spojrzenia, zachęcającego do optymistycznego podejścia, z lekko mistycznym przekazem.

Prezentowane Mal’achy mają nadane imiona określające ich posłańczą rolę. Są to np:

„Fortissimum”– złoty posłaniec symbolizuje światło mądrości, boską moc nieba i zaufanie. Oznacza wzniosłość ideałów i oświecenie umysłu najwyższym światłem, wskazującym właściwą drogę. Jest także symbolem niezniszczalności, chwały i bogactwa.

obraz Fortissimum

Fortissimum, 100×100 cm, olej na płótnie

„Statera”– pomimo dominującego szarego koloru, w spojrzeniu tego posłańca jest mnóstwo barw, lecz faktycznie, dominujący kolor ma olbrzymie znaczenie. Szarość określa potrzebę równowagi i wyciszenia bez manifestowania uczuć na zewnątrz. To kolor skrywanych emocji. Ciemnoszary (kolor polityków) poprawia komunikację i oznacza otwarcie na merytoryczną, pozbawioną emocji dyskusję. Zaś kolor biały symbolizuje zachłanność na życie, potrzebę przestrzeni i docenienia przez innych. Szary to również punkt pośredni pomiędzy czernią i bielą, nie tylko na skali kolorów, ale również i w symbolice. Mający swoje położenie pomiędzy dniem i nocą, dobrem i złem, szary w konsekwencji nabiera znaczenia tego, co pomiędzy i wyraża neutralność.

obraz Zbigniew Święcińśki

Statera, 100×100 cm, olej na płótnie

„Viribus”– z wyraźnie podkreśloną czerwienią oznacza zarówno: krew, ogień, siłę, namiętność i miłość. Znaczenia tych słów są oczywiste, podobnie jak prezentowana dynamika symbolizujących je postaci.

obraz Z. święcińśki

Vibrus, 100×100 cm, olej na płótnie

Mal’achy nie są piękne ani nawet urodziwe, ale są za to bardzo ludzkie i przez to ludzko ułomne. Postaci są prezentowane ze skrajnym uproszczeniem cech anatomicznych. W tym uproszczeniu i w swej prostocie malarskiej grafiki można by rzec – wręcz prymitywnie, co determinuje ich charakter i skupia uwagę odbiorcy na najistotniejszym – przekazie, jaki ze sobą niosą. Tym samym, piękno Mal’achów zawarte w towarzyszącym im przesłaniu, jest ponadczasowe.

Renata Święcińska, kuratorka wystawy

 

Zbigniew Święciński, ciemne tłoZbigniew Święciński– artysta malarz i architekt. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Juliusza Joniaka oraz na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Prace Artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju oraz za granicą (min. W. Brytania, Kanada, USA, Austria, Niemcy, Australia, Szwajcaria, Francja). Od wielu lat oprócz malarstwa zajmuje się tworzeniem autorskich projektów architektonicznych i prowadzi pracownię projektową ”Święciński Architekci” znajdującą się w Krośnie przy ul. Niepodległości 44. W swoim dorobku posiada obiekty sakralne, budynki usługowe: hotelowe, gastronomiczne, biurowe, budynki produkcyjne, mieszkalne, rezydencje, obiekty małej architektury, projekty aranżacji wnętrz, meble użytkowe oraz wiele innych.

Wystawy indywidualne:
Galeria GIL, Kraków
Galeria Expo, Kraków
Galeria BWA, Krosno
Galeria Vauxhall, Londyn
Galeria POSK, Londyn
Galeria Mała, Giżycko
Galeria Sztuki Współczesnej, Suwałki
Galeria MDK, Sanok
Galeria SARP, Rzeszów
Galeria Hotelu ”Nad Przełomem”, Sromowce Niżne
Galeria Centrum Dziedzictwa Szkła, Krosno
Galeria SARP, Kraków
Galeria Pijalnia Wód- Iwonicz Zdrój
Galeria BWA- Krosno
Galeria GOK- Pałac Szeptyckiego- Korczyna
Galeria Izba Architektów RP- Warszawa
Galeria SARP- Rzeszów

Wystawy zbiorowe:
Galeria Klubu Pod Jaszczurami, Kraków
Galeria Krakbud, Kraków
Ośrodek Kultury Polskiej, Lipsk
Galeria SARP, Kraków
ASP, Kraków
Wystawa ”Galicja”, Kraków-Wiedeń
Targi sztuki, Brema
”Colour Meeting”, Zamość
Galeria Abtei Brauweiler, Kolonia
IV Biennale Plastyki, Krosno (1 nagroda w konkursie)
Galeria Jagiellońska, Düsseldorf
Galeria Cromwell&Ward, Londyn
Galeria Sweet Waters, Londyn
Galeria BWA ”Bieszczady 94”, Krosno
VI Biennale Plastyki, Krosno (wyróżnienie)
Galeria BWA, Rzeszów
”Srebrny Czworokąt”, Przemyśl- (nagroda Wojewody)
„Prof. Joniak i Uczniowie”- Pałac Sztuki w Krakowie
V Weekend ze sztuką- galeria Hotel Niebieski Art w Krakowie
Wystawa poplenerowa- Słowacja- Węgry;

1996/97 – Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki