Prezydent Miasta Krosna, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej zapraszają do udziału w XIV Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w dniach 24-28 stycznia 2022 r. Obchody w Krośnie odbędą się 24 stycznia. Poniżej program.

Plakat w odcieniach niebieskiego. Menora z zapaloną świecą.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – święto uchwalone 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku.

Plakat w odcieniach niebieskiego. Menora z zapaloną świecą.