Panu Markowi Kiełtyce, Starszemu Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie składamy szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy.
Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie
Marta Rymar
wraz z pracownikami
czarne tło, trzy świece i napis Kondolencje