Ewa Mańkowska, dyrektorka Muzeum Rzemiosła w Krośnie, 28 czerwca 2021 r. w czasie sesji Rady Miast Krosna, z rąk Posła na Sejm RP Piotra Babinetza, została uhonorowana Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czasie sesji podziękowania i gratulacje za wieloletnie kierowanie muzeum oraz działalność na rzecz krośnieńskiej kultury, Ewie Mańkowskiej złożyli także krośnieńscy Samorządowcy:  Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna, Bronisław Baran Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna, Anna Dubiel Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki oraz Grzegorz Półchłopek Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu.

Na zdjęciu od lewej: Ewa Mańkowska, Anna Dubiel, Bronisław Baran, Zbigniew Kubit

Ewa Mańkowska – historyczka sztuki, muzeolożka. Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydział konserwatorstwo i muzealnictwo. Od 1989 roku dyrektorka Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Jej zasługą jest zorganizowanie placówki oraz urządzenie stałej ekspozycji pn. Dzieje rzemiosła Polski południowo-wschodniej i udostępnienie jej zwiedzającym w 1990 roku. Cechuje ją profesjonalizm w kierowaniu instytucją. Dba o systematyczne pozyskiwanie i opracowywanie nowych zbiorów. Sprawnie zarządza muzeum, które pod jej kierunkiem ustawicznie się rozwija i podnosi poziom oferty dla zwiedzających. Świadczą o tym wysokie wskaźniki frekwencji, a także współpraca z licznymi instytucjami w kraju i za granicą.

W okresie ponad 30 lat jej działalności Muzeum Rzemiosła stało się prężną placówką kultury, która oprócz udostępniania zbiorów i organizowania wystaw okresowych (ponad 175), bierze udział w popularyzacji wiedzy o Krośnie w formie konkursów, lekcji muzealnych, sesji popularnonaukowych, imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym, wystaw organizowanych poza granicami kraju (Węgry, Słowacja).

Na zdjęciu od lewej: Ewa Mańkowska, Anna Dubiel, Bronisław Baran, Grzegorz Półchłopek, Piotr Przytocki, Piotr Babinetz, Zbigniew Kubit

Ewa Mańkowska znana jest z wielu inicjatyw kulturalnych, wystawienniczych i wydawniczych. Jej pomysłem było zorganizowanie Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” oraz Ogólnopolskiego Biennale Fotografii. Obie imprezy mają ogromne znaczenie zarówno dla utrwalenia zmian zachodzących w mieście, jak i dla promocji Krosna w kraju i za granicą (wystawy artystycznej tkaniny lnianej). Jest pomysłodawczynią premierowego konkursu tkaniny dla młodych artystów, który towarzyszy biennale: „Z krosna do Krosna” – DEBIUTY. Warto podkreślić, że Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej zdołało na stałe wejść do europejskiego kalendarza imprez z dziedziny tkactwa artystycznego poprzez prestiż, ugruntowaną popularność oraz silne aktywowanie polskich i zagranicznych tkackich środowisk twórczych.
Jej zasługą jest również zainicjowanie i redakcja cyklu wydawniczego „Biblioteka Krośnieńska” – do dnia dzisiejszego ukazało się 21 zeszytów.

Ewa Mańkowska była organizatorką kilku konferencji naukowych poświęconych zabytkom sztuki w Krośnie, w tym również autorką referatów. Opracowała pod względem redakcyjnym wiele wydawnictw muzealnych, m. in. katalogi wystaw i materiały konferencyjne. W swoich działaniach skupia się na kreowaniu pozytywnego wizerunku Krosna jako miasta atrakcyjnego i przyjaznego zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Aktywnie włączała się w prace koncepcyjne związane z kreowaniem marki Krosna i jego produktu turystycznego m.in. Centrum Dziedzictwa Szkła czy Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Bierze udział w pracach nad przygotowaniem najważniejszych krośnieńskich wydarzeń, takich jak: Karpackie Klimaty, Dni Krosna Miasta Szkła, Jarmark Franciszkański. Redaguje teksty poświęcone historii i kulturze Krosna, które wykorzystywane są w wydawnictwach promocyjnych miasta.

Ewa Mańkowska

W działaniach skierowanych do turystów odwiedzających Krosno koncentruje się na podnoszeniu poziomu obsługi ruchu turystycznego w Punkcie Informacji Kulturalno-Turystycznej oraz na przygotowywaniu interesujących propozycji wystawowych na sezon turystyczny.

Ewa Mańkowska za swoją prace i działalność otrzymała wiele nagród min. Srebrny Medal in. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, Medal Złoty za Długoletnią Służbę.