W dniu 26 czerwca 2023 r. w związku ze szkoleniem obiekty Muzeum Rzemiosła: budynek główny, biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej, Wieża Farna, piwnica przedprożna będą NIECZYNNE.
Przepraszamy
budynek muzeum oraz logotypy: i, mrzk, wieża farna