„Skamieniałości fliszu karpackiego z Krosna i okolic” ze zbiorów Grzegorza Salwy

Wystawa paleontologiczna "Skamieniałości fliszu karpackiego z Krosna i okolic" ze [...]