Łemkowie w historii i kulturze Karpat

Wystawa w budynku głównym Muzeum Rzemiosła, prezentująca ważny rozdział w [...]