Muzeum Rzemiosła w Krośnie zaprasza uczniów i uczennice krośnieńskich szkół ponadpodstawowych do zgłoszenia swojej kandydatury do Młodzieżowej Rady Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Rada będzie miała charakter konsultacyjny i doradczy, będzie także dysponować przyznanym przez Dyrektora budżetem na realizację własnych inicjatyw.

W tle budynek Muzeum Rzemiosła, przed nim grafika przedstawiająca młodych ludzi, którzy rozmawiają

W skład Rady, której kadencja potrwa 2 lata wejdzie 8 osób wybranych spośród kandydatów, którzy wypełnią specjalny formularz. Rada będzie współpracować z pracownikami muzeum, proponować i współorganizować wydarzenia, tak by były one atrakcyjne dla młodego pokolenia, konsultować ofertę muzeum, zgłaszać wnioski i opinie a także realizować własne pomysły dzięki budżetowi przyznanemu przez Dyrektora Muzeum. Ma być głosem młodych dla instytucji kultury będącej w procesie intensywnego rozwoju.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem Rady, który opisuje m.in. zakres działalności Rady, jej strukturę oraz zasady wyboru członków. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 marca za pośrednictwem FORMULARZA ONLINE.

ZOBACZ REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ RADY MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚNIE

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

POBIERZ FORMULARZ OŚWIADCZENIA I RODO

Grupa młodych osób rozmawiających w pomieszczeniu biurowym
fot. Pexels