Muzeum Rzemiosła w Krośnie zapraszana za wystawę prac graficznych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie. Prezentowane na wystawie prace powstały w Pracowni Grafiki Tradycyjnej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, oraz w Pracowni Snycerstwa i na Kółku Graficznym Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie. Wystawa „Grafina na Wieży” prezentowana jest w Wieży Farnej (ul. Piłsudskiego 5) od 14 maja do 3 lipca 2022 r.

Szaro-czarna grafika z napisem "grafika na wieży"

Nauczycielem grafiki w Pracowni Grafiki Tradycyjnej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza oraz w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych jest Joanna Topolska – Uliasz a nauczycielem snycerstwa i drzeworytu w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych jest Paweł Leszega.

widok na oświetlone grafiki na drewnianej ścianie

Grafika to jedna z podstawowych obok malarstwa i rzeźby dziedzina sztuk plastycznych. Przez stulecia odgrywała decydującą rolę w rozpowszechnianiu kultury, a jej język fascynował wielu wybitnych artystów takich jak: Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn, Francisco Goya, Toulouse-Lautrec, Andy Warhol. Również obecnie mimo zainteresowania nowościami technicznymi, nigdy nie została porzucona przez artystów.

widok na oświetlone grafiki na drewnianej ścianie
Grafika artystyczna zwana tradycyjną lub warsztatową, obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy – matrycy.
Wyróżnia się skupieniem w rękach artysty całego procesu twórczego od projektu przez opracowanie matrycy do wykonania odbitek, które mają wartość oryginalnych dzieł sztuki. Ilość odbitek uzyskanych z jednej płyty zależy od techniki. Każdą z technik charakteryzuje niepowtarzalna jakość, niekiedy są łączone co wzbogaca walory odbitki graficznej.
Na wystawie „Grafika na Wieży” prezentowane są prace graficzne uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie, powstałe zarówno w szkole w pracowni snycerstwa i na kółku graficznym, jak również na zajęciach w Pracowni Grafiki Tradycyjnej w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

widok na oświetlone grafiki na drewnianej ścianie
W przestrzeniach Wieży Farnej mogą państwo zobaczyć prace w wielu technikach graficznych, jak: linoryt, linoryt barwny, drzeworyt, mokulito, monotypia, szablon, sucha igła. Tematyka prac jest różnorodna, są tam: portrety, fauna i flora, architektura, kompozycje abstrakcyjne. Prace każdego z uczniów charakteryzują się oryginalnymi rozwiązaniami kompozycyjnymi.
Nauczycielem grafiki w Pracowni Grafiki Tradycyjnej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza oraz w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych jest Joanna Topolska – Uliasz. Nauczycielem snycerstwa i drzeworytu w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych jest Paweł Leszega.

Joanna Topolska-Uliasz

Szaro-czarna grafika z napisem "grafika na wieży"