Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie zaprasza na wystawę Hanny Wojdały-Markowskiej ,,Tkane, szyte, haftowane – struktury z lat 2005-2021”. Zainauguruje ona nowy cykl wystaw TKANKA TWÓRCZA koncentrujący się na osobie artysty oraz na wyjątkowym obszarze sztuki współczesnej, jakim jest tkanina artystyczna. Wystawa zostanie uroczyście otwarta w 02.09.2021 r. o godz. 18.00 – wstęp wolny.

ręce tkające na krośnie

fot. Marcin Kucewicz

Ekspozycję będzie można zwiedzać w Piwnicy PodCieniami (Rynek 5) do 10.10.2021 r. Bilety w cenie 8 zł (normalny) oraz 5 zł (ulgowy) dostępne są w Punkcie Informacji Kulturalno-Turystycznej (powyżej Piwnicy PodCieniami).
Dodatkowo, 3 września 2021 od godziny 10.00 do 13.00, odbędą się warsztaty twórcze prowadzone przez autorkę wystawy. Do udziału zapraszamy osoby dorosłe i młodzież (od 16 roku życia). Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 13 43 277 07. Więcej informacji TUTAJ.

tkanina artystyczna

„Struktura ma w sobie coś nieskończonego jak kod, ciąg, powtarzalność, rytm, system… W moich realizacjach dotykam pojęcia struktur jako układów z wykorzystaniem modularnie powtarzanych elementów formy plastycznej jak punkty, kreski, linie, kształty, kolory, materie, reliefy. Materialne moduły tworzące powierzchnię tkaniny unikatowej (wraz z towarzyszącymi im przestrzeniami wokół) stanowią dla mnie otwartą, inspirującą, uporządkowaną rzeczywistość. Inspiracje oscylują wokół: powtarzalności rytmów, bogactwa barwnych i ulotnych powidoków, konkretu zestawień kolorystycznych w oparciu o kontrasty i podobieństwa, własnoręcznego preparowania tekstyliów, papierów czy innych materiałów, ich nawarstwień, sposobów łączenia, montażu. Inspirujący jest dla mnie otaczający świat, w którym znajduję: powierzchnie, przestrzenie, zjawiska atmosferyczne, układy kompozycyjne a także konkretne przedmioty, drobiazgi, niewykorzystane nici, przędze, tkaniny. Część z nich staram się użyć ponownie dając im nowe miejsca i znaczenia. Cenię ich zewnętrzną urodę i niepowtarzalność . Ważną część mojej Wystawy stanowi prezentacja autorskiego projektu twórczego zrealizowanego w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego związanego z upowszechnieniem kultury w 2021 roku. Jest to Cykl miniatur tkackich – Pasy i Kobierce inspirowanych polską tkaniną historyczną, szczególnie z okresu XVI-XVIII wieku”.

Hanna Wojdała-Markowska

 

 

Hanna Wojdała-Markowska przy pracy na Krośnie

fot. Marcin Kucewicz

Hanna Wojdała-Markowska urodziła się w 1964 r. w Radomiu. W latach 1984-1990 studiowała na Wydziale Włókienniczym w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. W 1990 r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Gobelinu i Dywanu prof. Antoniego Starczewskiego oraz w Pracowni Malarstwa prof. Wiesława Garbolińskiego. W 1998 r. uzyskała doktorat na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2007 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Od 1996 r. pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, od 2007 r. na stanowisku prof. UTH.
W latach 2009-2016 kierownik Katedry Struktur Przestrzennych i Teorii Sztuki, od 2017 do 2020 kierownik Katedry Wzornictwa, obecnie kierownik Katedry Architektury Wnętrz i Wzornictwa Ubioru. Uprawia twórczość w zakresie: malarstwa i rysunku, tkaniny unikatowej, autorskiego ubioru. Otrzymała kilkanaście nagród i wyróżnień.
Wzięła udział w ponad 200 wystawach międzynarodowych, ogólnopolskich, środowiskowych. Zorganizowała 32 wystawy indywidualne oraz kilka pokazów autorskich kolekcji ubioru.
Prace w zbiorach (m.in.) Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej ,,Elektrownia” w Radomiu, Muzeum Miasta Gdyni, Biur Wystaw Artystycznych w Kielcach, Rzeszowie i Olkuszu, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz w zbiorach prywatnych.

tkanina artystyczna

Hanna Wojdała-Markowska, Tryptyk struktur reliefowych 1, 2, 3; 1 część, detal, tech. własna tkana; 2020

Słów kilka o Cyklu Wystaw Indywidualnych Tkaniny Artystycznej TKANKA TWÓRCZA

Tytuł cyklu TKANKA TWÓRCZA, zainaugurowanego przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie, traktować należy jako swoistą grę słów – ich znaczeń.

Podstawowym źródłem nazwy jest identycznie brzmiący w języku polskim termin botaniczny, którym określa się jedną z tkanek roślinnych. Rolą różnego rodzaju merystemów (in. tkanek twórczych) jest zapewnienie roślinie wzrostu. Komórki tkanki twórczej przez całe życie zachowują zdolność do podziału, skutkującą przyrostem. To właśnie z merystemu, który w przypadku niektórych roślin posługuje się zasadą tzw. „złotego kąta”, wyrasta w urzekającej urodą spiralnej formie każdy zawiązek nowego organu. Bezbłędność rośliny, stosującej cudowne odchylenie 137,5 stopnia, stwarza piękno rozety słonecznika, owocostanu ananasa czy szyszki drzewa iglastego. A jeden z rodzajów tkanki twórczej – kallus – posiada niezwykłą zdolność gojenia ran. Ujmując rzecz przenośnie – merystemy mają nieustającą twórczą moc, są zdolne do tworzenia piękna i gotowe, by uleczyć.

Sformułowane powyżej krótkie podsumowanie odnieść by również można do osobowości i roli artysty. Z tej przyczyny zawężenie znaczenia tytułu nowego cyklu wystawienniczego Muzeum Rzemiosła wyłącznie do botaniki ograniczałoby potencjał nazwy. W założeniach cyklu TKANKA TWÓRCZA aspekt wyjątkowości artysty jako jednostki odgrywa rolę najważniejszą. Naszym zamysłem jest skierowanie uwagi na samą osobę artysty, który nosi w sobie niepowtarzalny rodzaj sprawczości – twórczą moc, wrodzony dar. Polega on na zdolności do wyrażania siebie w sposób niezwyczajny
i postrzegania rzeczywistości inaczej, uważniej, bardziej i mocniej. Poprzez indywidualne prezentacje twórczości artystycznej pragniemy przybliżać odbiorcom nie tylko same dzieła sztuki współczesnej, lecz przede wszystkim szczególną cechę osobowości artystów – ową „tkankę twórczą” – swoistą nadorganizację wewnętrzną, w wyniku której powstają dzieła sztuki, które przecież oddziałują na rzeczywistość.

Nowy cykl wystaw koncentruje się na wyjątkowym obszarze sztuki współczesnej, jakim jest tkanina artystyczna. Wśród głównych założeń należy wymienić między innymi: promocję artystów zarówno polskich jak i zagranicznych oraz ich twórczości poprzez organizację wystaw indywidualnych; promocję tkaniny artystycznej jako dziedziny sztuki współczesnej; stworzenie artystom dodatkowej możliwości oddziaływania na odbiorców poprzez organizację warsztatów, performance’ów lub innych form autorskich towarzyszących wystawie indywidualnej; kreowanie w Krośnie przestrzeni przyjaznej dla rozwoju obszaru współczesnej tkaniny artystycznej. Zatem tytułowa „tkanka” może być w tym kontekście rozumiana jako gra słowem – rodzaj swoistego neologizmu znaczeniowego, polegającego na metaforycznym określeniu samej tkaniny lub nawiązaniu do tradycyjnego sposobu jej wytwarzania.

Iwona Jurczyk
Muzeum Rzemiosła w Krośnie

 

grafika, plakat wystawy