Świat roślin i dzikich zwierząt na ilustracjach Kamili Pawłuckiej-Góreckiej w Wieży Farnej

Z galerii Wieży Farnej od 1 lipca można oglądać wystawę [...]