Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy prac graficznych Miklόsa Nemetha „Świętość i dekoracyjność”. Wernisaż odbędzie się w czwartek 13 czerwca 2024 roku o godzinie 18.00 w Piwnicy PodCieniami (Krosno, Rynek 5), wstęp wolny. Wystawę będzie można zwiedzać do 14.07.2024 roku.

zdjęcie portretowe na którym jest Miklós Nemeth

Miklós Nemeth

Miklós Nemeth urodził się 25 stycznia 1967 roku w Zalaegerseg. Do szkoły podstawowej uczęszczał w swoim rodzinnym mieście. W 1985 ukończył liceum Endre Sagvari (dzisiejsze Ferenc Kolcsey) w Zalaegerszeg. W 1988 otrzymał dyplom nauczycielski z historii i rysunku w kolegium nauczycielskim Daniel Berzsenyi w Szombathely (dzisiejsze West Transdanubia University).

Mieszka i tworzy w Zalaegerszeg, przez długi czas uczył w Szkole Podstawowej im. Gyorgy Dozsa Primary Schooli. Od 10 lat jest pracownikiem Muzeum Wsi Gocseji (Village Museum) jako artysta grafik. Regularnie uczestniczy w wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Jego niepowtarzalne rysunki tuszem wykonywane z niezwykłą jakością i dbałością o szczegóły, dzięki dekoracyjnej falistej, wyginającej się, pofałdowanej grze linii, przywołują w odbiorcy atmosferę nieco barokową, co nieco secesyjną. Jednakże zamiast melancholijno-symbolicznej natury, prace Nemetha mają nadzwyczaj żywy przekaz. Można wejść w poglądową surrealistyczną baśń, jakby wszechświat stworzony z fantazją. Artysta wplata w nie nieprzewidywalnie pokręconą dekoracyjność. Za pozornie lekkim wyglądem kryje się w większości narracja o filozoficznej głębi. W grafikach przedstawionych na wystawie w Krośnie, artysta kładzie nacisk na tematykę sakralna podczas której przekształca tradycyjną ikonografię i poszerza ją o elementy subiektywne co z jednej strony przekazuje widzom dodatkowe warstwy znaczeniowe, a z drugiej zaś, dobrze znane wszystkim sceny przybliża współczesnemu odbiorcy.

praca graficzna artysty

Wystawa grafik Miklόsa Nemetha zatytułowana: Świętość i dekoracyjność odnosi się do Ikonografii sakralnej ukazanej przez twórcę w sposób zgoła odmienny – nie w klasycznym biblijnym ujęciu, lecz za pomocą nowatorskiego, wysublimowanego stylu i poprzez indywidualną tajemniczą estetykę, a po części nawet mistyfikację.

Artysta niewątpliwie wypracował własny styl. Uwagę przykuwa odrębny wizerunek artystyczny wykreowany w wyniku budowania osobistych światów wewnętrznych. Twórca od początku założył sobie indywidualizm – nigdy nie chciał, by jego prace przyrównywano do dzieł innych artystów czy też wpisywano w ramy jakiegokolwiek kierunku artystycznego. Fakt ten nie oznacza jednak, że w jego twórczości brakuje znaczących inspiracji, które bezsprzecznie wpłynęły na działania artystyczne. Nemeth w niebywale lekki, a jednocześnie wyrazisty sposób, łączy cechy różnych stylów. Od uwydatnionej bogatej linii rokoko po meandrującą grę secesyjnej kreski. W jego pracach dostrzec można ponadto obecność wielu inspiracji zaczerpniętych m.in. z gotyku, baroku, ekspresjonizmu, obecność elementów kultury wschodu, a nawet skandynawską sztukę zdobniczą. Koronkowe wręcz wykonanie warsztatowe, ale i dosłowne wykorzystanie koronkowych wstawek, przyrównać można do subkultury dark/goth. Miklόs Nemeth zapożyczył z niej i zasymilował do swojej twórczości najbardziej charakterystyczne motywy dekoracyjne. Klimat ilustracji jest niekiedy poprzetykany mrocznymi wątkami w stylu romantyzmu, epoki wiktoriańskiej czy belle époque. Artysta tworzy niezwykle szczegółowy rysunek – swoisty baśniowy świat. Dominująca tematyka prac Nemetha wywodzi się głównie z Biblii, Która bardzo często jest źródłem inspiracji dla artystów. Twórca z Zalaegerszeg przekłada jednak znane powszechnie motywy biblijne na własny swoisty język sztuki, tworząc za każdym razem osobistą wizję. Poruszana tematyka nie ogranicza się jedynie do wskazanych źródeł – jest ona o wiele szersza. Zaliczają się do niej nie tylko sceny alegoryczne, których źródłem jest Stary Testament ale również sceny rodzajowe, mitologiczne i historyczne.

Miklós Nemeth nie należy do żadnego nurtu – tworzy obrazy prowokujące odbiorcę do myślenia i refleksji. Każda z prac jest wyjątkowa i niepowtarzalna w swym wyrazie. Jego czarno-białe grafiki nawiązują do świata snów, śmierci, przemijania a także do rzeczywistości duchowej wolnej od problemów współczesności. Przedstawiona rzeczywistość jest ilustracją marzeń artysty, wypełnioną baśniowymi postaciami czy zwierzętami wyjętymi wprost z krainy cieni. Obrazy te niosą swego rodzaju przesłanie skierowane do ludzi żyjących „tu i teraz” – w czasach kiedy wszystko zdaje się być profanacyjne. Można odnieść wrażenie iż Nemeth z pewną nonszalancją, stara się przenieść ludziom i zarazem pozwolić odczuć, tak bliskie im niegdyś, mistycyzm i duchowość. Artysta, tworząc zupełnie nową przefiltrowaną i świeżą jakość, skłania odbiorcę do ponownego zagłębienia się w sferę duchowości.

W twórczości Miklόsa Nemetha szczególnie intryguje mnie otwarta kompozycja grafik. Charakteryzuje ją niezwykła autonomia – jest zawieszona w bezczasowym trwaniu i zawsze gotowa na przyjęcie nowych wątków. Stan wyjęty jakoby z ram czasu trwa w tajemniczym kontekście. Jest to niejako fantastyczna przestrzeń z bezkresem, który można dopowiadać na każdym etapie. Uwagę przykuwa również defragmentacja i rozszczepienie elementów oraz form. Sceny wyjęte są niczym ze snu, poszarpane i nie dające się usytuować w konkretnym miejscu.

Jednak przy wszech obecnej dekoracyjności staje się to zupełnie nieistotne. Ilustracje zostały wzbogacone ponadto o wiele zaskakujących treści formalnych oraz rozwiązań warsztatowych. Zabiegi te z kolei wyzwalają w widzach nowe doznania i prowokują do przemyśleń. Figuratywne sceny stworzone z przeplatających się wzajemnie starannie prowadzonych linii, dają wrażenie jakby utkanych z siatki. Artysta nieprzypadkowo posługuje się symbolami, plecionką naszpikowaną artefaktami, umieszczając je jak rekwizyty w przestrzeni dzieła. W jego pracach spotkać można na przykład żaby i kruki, które w kulturze i sztuce występowały niejednokrotnie w kontekście demonologicznym. Osobliwe ilustracje z wystylizowaną fauną i florą, mają wymiar baśniowy, zdając się pochodzić z odległych krain. W grafikach Nemetha ujmuje mnie niebywała staranność i misterne wykonanie oraz gruntowność idącą w parze z lekkością i finezją falujących linii – współgrających z cała swą energią. Twórca porywa nas w swój świat i zachęca do podróży w głąb.

Obok twórczości Miklόsa Nemetha z pewnością nie można przejść obojętnie, należy zatrzymać się przy niej na dłużej. Uwagę przykuwa każdy fragment opowiadanej historii, najdrobniejszy niuans i z pozoru nieistotny szczegół. Powtarzalność krętych spiralnych linii, lekkość i bajkowość, dynamizm, ekspresja kompozycji po chwili przyglądania się zaczynają zastygać w ryzach pewnej cykliczności, powtarzalności, swoistego rytmu, ornamentu, wzoru. Osobliwe ilustracje ze świata baśni jawią się niczym surrealistyczne miraże. Narracja rzeczywistości w eteryczny, ale wyrazisty sposób, pokierowana jest przez pryzmat wewnętrznego świata artysty. Prace charakteryzuje maniera, której nie sposób znaleźć gdziekolwiek indziej. Grafiki Miklόsa Nemetha uznać należy z pewnością za efekt wyzwolenia się od przyjętych klasycznych zasad i artystycznych reguł. W sztuce Nemetha dochodzi do kulminacji artystycznego wyrazu i poniekąd do ustanowienia osobistego uniwersum artysty. Jego prace można uznać za przejaw symbolicznej i metaforycznej interpretacji scen religijnych jako znaków wiary i duchowości.

 

 

Magdalena Długosz-Kościelniak – kuratorka wystawy