Sto lat temu urodził się Jan Deptuch. Było to dokładnie 22 marca 1923 r. w Rymanowie. Nazwisko Deptuch stało się w Krośnie i regonie synonimem cukiernictwa. Idąc do Deptucha wszyscy wiedzą, że idzie się na ciasto lub na lody.

Mężczyzna stoi przy tablicy: Firma Jan Deptuch i Synowie

Rzemiosła cukierniczego uczył się jeszcze w okresie międzywojennym u mistrza Sawaryna w Krośnie oraz w miejscowej szkole zawodowej, pamiętając tym samym czym był przedwojenny smak. W 1944 r. zdał egzamin mistrzowski w zawodzie cukiernika. Ukończył również Technikum Cukiernicze w Warszawie.

Jego życiowym dziełem było założenie prywatnej, rodzinnej firmy – cukierni Jagusia, która powstała w 1961 r. i nieprzerwanie osładza nam życie do dnia dzisiejszego. Nazwa cukierni Jagusia pochodzi od imienia żony Mistrza Deptucha – Jadwigi.

Jan Deptuch – mistrz cukiernik był osobą bardzo zasłużoną dla podkarpackiego rzemiosła. Uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003), oraz najwyższym odznaczeniem w rzemiośle Szablą Kilińskiego wręczoną w 2010 r. W 2011 r. odznaczony przez Prezydenta Piotra Przytockiego medalem Prezydenta Miasta Krosna „Za zasługi dla Krosna”. W latach 1979 – 2001 pełnił funkcję Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie, od 2002 roku miał tytuł Honorowego Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie. W latach 1990-94 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta Krosna. Był jednym z inicjatorów stworzenia Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Za te zasługi otrzymał medal muzealny wydany w związku z jubileuszem 20-lecia placówki. Był osobą zasłużoną dla dzieci i młodzieży zarówno w pracy pedagogicznej, jak i w szerokiej działalności charytatywnej, wspierając również osoby z niepełnosprawnością.

B.Kielski-Bardanaszwili