Muzeum Rzemiosła w Krośnie realizuje projekt „Profesjonalny edukator w muzeum XXI wieku” w ramach Erasmus+ (Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych).
logo Unii Europejskiej i napis: Współfinansowane przez Unię Europejską

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską.
Okres realizacji projektu: 01.11.2023 r. do 28.02.2025 r.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 11 pracowników Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
Przyznana kwota dofinansowania: 28 392 EUR.

Dzięki dofinansowaniu, 11 pracowników muzeum realizować będzie międzynarodowy projekt mobilnościowy w ramach którego kadra muzeum na zagranicznych kursach i obserwacjach pracy będzie podnosić swoje kompetencje z zakresu pracy z osobami dorosłymi w tym osobami zagrożonymi marginalizacją. W ramach projektu kadra odbędzie 18 zagranicznych mobilności w Hiszpańskich miastach: Granadzie, Sewilli oraz Walencji.

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
– 15 godzin bezpłatnych zajęć językowych z języka angielskiego;
– 3 h zajęć z przygotowania kulturalnego;
– 2 h zajęć przygotowania psychologicznego;
– 2 h zajęć przygotowania merytorycznego;
– 2 h zajęć z zakresu zrównoważonego rozwoju i zielonego ładu;
– materiały dydaktyczne i materiały piśmiennicze;
– zapewnienie: wyżywienia, zakwaterowania, kieszonkowego;
– 35 h międzynarodowego kursu „Pracownik muzeum jako trener, mentor, coach” w Granadzie w Hiszpanii dla 5 osób;
– 35 h międzynarodowego kursu e „Nowoczesne podejście w pedagogice osób dorosłych” w Sewilli w Hiszpanii dla 5 osób;
– 30 h obserwacji pracy (JOB SHADOWING) w muzeach w Walencji w Hiszpanii: Fundación Bancaja (dział wystawienniczy), Museu d’Història de València (dział Inwentaryzacji), Museo Bellas Artes, Museum Etnograficzne L’etno (dział Edukacji), Museu d’Història de València (zarządzanie muzeum), dla 8 osób.

LISTOPAD 2023 – REKRUTACJA
(PROCEDYRY REKRUTACJI i formularz zgłoszeniowy)

GRUDZIEŃ 2023 – MAJ 2023 – ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE