Przy Muzeum Rzemiosła w Krośnie funkcjonuje Pracownia Konserwatorska, której zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej ochrony i bezpieczeństwa zbiorom muzealnym. Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, została wyposażona w nowy sprzęt.

W ostatnich latach Muzeum Rzemiosła w Krośnie znacznie powiększyło swoje zbiory, z których większość stanowią wyroby i narzędzia rzemieślnicze. Eksponaty, które trafiają do muzeum, są niekiedy w stanie destrukcyjnym, ale ze względu na ich unikatowość, jedyną szansą na ich uratowanie jest poddanie ich zabiegom konserwatorskim i renowacyjnym. Stan części pozyskanych muzealiów wymaga gruntownych, skomplikowanych prac renowacyjnych, których realizacja będzie możliwa dzięki nowym sprzętom zakupionym w ramach dofinansowania.

Kobieta i mężczyzna w warsztacie

– Pracownia konserwatorska Muzeum Rzemiosła jest obecnie w fazie prężnego rozwoju. Dzięki dofinansowaniu możemy się profesjonalizować i zwiększyć zakres wykonywanych prac. Dzięki zakupionemu wyposażeniu pracowni, będziemy mogli wykonywać konserwację eksponatów znajdujących się w naszych zbiorach takich jak meble czy narzędzia rzemieślnicze – mówi Marta Rymar, dyrektorka Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Kobieta i mężczyzna w warsztacie
– Najbardziej cieszą nas urządzenia do intarsji, czyli wycinania w materiale drewnianym ozdobnych motywów, dekoracyjnych wstawek – tego bardzo nam brakowało. Oprócz tego wszelkie narzędzia rzeźbiarskie, nowe dłuta, frezy a także zestawy do prac jubilerskich i tapicerskich. To krok milowy w rozwoju naszego działu – mówi Magdalena Długosz-Kościelniak, asystentka konserwatora zabytków.

W ramach zadania „Na ratunek muzealiom. Zakup wyposażenia Pracowni Konserwatorskiej” zakupione zostały specjalistyczne narzędzia stolarskie, ślusarskie, jubilerskie i tapicerskie.

Kobieta i mężczyzna w warsztacie
– Bardzo nas cieszy pozyskane dofinansowanie. Wielokrotnie przekonaliśmy się , że dzięki dotacjom ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nasza instytucja może się rozwijać, podnosić standardy ochrony dziedzictwa kulturowego z zakresu zabytków rzemieślniczych. To niebywałą szansa na uratowanie wielu bezcennych artefaktów – mówi Łukasz Stachurski, kustosz Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Kobieta i mężczyzna w warsztacie
Całkowity koszt realizacji zadania to 33 059,93zł, z czego dotacja MKDNiS wynosi 25 000zł.
Zadanie „Na ratunek muzealiom. Zakup wyposażenia Pracowni Konserwatorskiej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

grafika - na ratunek muzealiom