W ostatnim czasie Muzeum Rzemiosła w Krośnie dołączyło do grona członków instytucjonalnych Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH.

fotografia biało czarna - lokomotywa w fabryce

TICCIH Polska skupia naukowców z wielu dyscyplin historii, techniki i inżynierii – konserwatorów, wykładowców akademickich, pracodawców a także właścicieli zabytków. Jest nie tylko organizacją zrzeszającą specjalistów, ale także forum na którym kształtowane są dobre praktyki w zakresie ochrony dziedzictwa przemysłowego na ternie Polski. Misją organizacji jest szerzenie wiedzy o dziedzictwie techniki, będących wytworem myśli inżynierskiej i pracy człowieka.

Polski Komitet TICCIH to wiodąca organizacja o zasięgu międzynarodowym, której działalność skupia się na zadaniach rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego. Prowadzi współpracę z administracją rządową, szczególnie służbami konserwatorskim, samorządem regionalnym i lokalnym, sektorem biznesu a także organizacjami pozarządowymi w charakterze organizacji doradczej.

Więcej informacji (KLIKNIJ)

źródło fotografii: TICCIH Polska