W środę 22 marca 2023 r. na posiedzeniu inauguracyjnym dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie Marta Rymar powołała Młodzieżową Radę Muzeum. Radni wybrali przewodniczącego, otrzymali legitymacje członkowskie – od teraz będą aktywnie działać, aby przybliżyć ofertę muzeum młodym, będą też dysponować budżetem na własne inicjatywy ale przede wszystkim doradzać dyrektorowi.

powołanie młodzieżowej Rady Muzeum

Swoją kandydaturę na członka Młodzieżowej Rady Muzeum Rzemiosła w Krośnie można było zgłaszać przez miesiąc. Do pełnienia tej funkcji muzeum zaprosiło uczniów krośnieńskich szkół ponadpostawowych. W skład Rady weszło 8 osób:
1. Zuzanna Kalicińska – 1  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
2. Karolina Kaczkowska – 1  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
3. Jakub Kielar – Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie
4. Maria Rymar – Państwowego Liceum Szkół Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie
5. Przemysław Płatek – 1  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
6. Olga Zając – Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie
7. Karolina Bargiel – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
8. Karolina Zubik – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie

powołanie młodzieżowej Rady Muzeum

Rada będzie współpracować z pracownikami muzeum, proponować i współorganizować wydarzenia, tak by były one atrakcyjne dla młodego pokolenia, konsultować ofertę muzeum, zgłaszać wnioski i opinie a także realizować własne pomysły dzięki budżetowi przyznanemu przez Dyrektora Muzeum w kwocie 5000 zł na rok. Będą mogli za pośrednictwem muzeum wnioskować o środki zewnętrzne na realizację ciekawych wydarzeń i inicjatyw.

Na posiedzeniu inauguracyjnym młodzież wybrała Prezydium Rady. Przewodniczącym został Przemysław Płatek, Zastępcą Maria Rymar a Sekretarzem Karolina Kaczkowska. Kadencja Młodzieżowej Rady Muzeum Rzemiosła w Krośnie potrwa dwa lata. Rada działa na podstawie Zarządzenia Dyrektora Muzeum Rzemiosła w Krośnie.