Muzeum Rzemiosła w Krośnie z głębokim żalem żegna Mariana Krukierka – mistrza piekarstwa, zasłużonego nauczyciela zawodu i wieloletniego członka Cechu Rzemiosła Różnych, który zmarł  24.07.2022 r.

Składamy głębokie wyrazy współczucia Rodzinie.

Dyrektor i Pracownicy
Muzeum Rzemiosła w Krośnie

czarno-białą fotografia portretowa Marian Krukierek