Muzeum Rzemiosła w Krośnie rozpoczęło realizację projektu „Literatura i sztuka – depozyt nadziei. Wspólna inicjatywa społeczno-kulturalna Polski i Węgier”. Jego głównym celem jest poszerzenie wiedzy na temat literatury i sztuki Polski i Węgier wśród społeczności lokalnych Krosna, Zalaegerszeg i Sárospatak. Planowane wystawy jak i spotkania literackie przyczynią się do jeszcze większego pogłębienia współpracy polsko-węgierskiej. Wydarzenia te będą doskonałym narzędziem zacieśnienia więzi społeczności obojga narodów, stworzą arenę wymiany myśli i doświadczeń wynikających z tradycji, dziedzictwa i kultury Polski i Węgier. Przedsięwzięcia stworzą możliwość zaprezentowania odmiennych tradycji z zakresu sztuki, muzyki czy kuchni regionalnych. Sztuka artystycznej ceramiki i sztuka artystycznej tkaniny stanowić będą źródło zróżnicowania kulturowego obojga narodów.

grafika: instytut współpracy polsko-węgierskiej

Krosno jest miastem, które od wielu lat prowadzi intensywne działania mające na celu utrzymywanie dobrych relacji kulturowych Polski i Węgier. Muzeum Rzemiosła w Krośnie od wielu lat realizuje przedsięwzięcia kulturalno-naukowe m.in. z Göcseji Muzeum w Zalaegerszeg. Realizowany projekt „Literatura i sztuka –
depozyt nadziei. Wspólna inicjatywa społeczno-kulturalna Polski i Węgier” dotyczy przedsięwzięcia o charakterze społeczno-kulturalnym, realizowanego przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Pierwszym działaniem realizowanym we współpracy z Göcseji Muzeum w Zalaegerszeg będzie wspólna organizacja wystaw dwóch wybitnych artystów z Polski i Węgier. W Krośnie zorganizowana zostanie wystawa prac Janosa Nemetha – wybitnego w skali Europy artysty ceramika, natomiast w Zalaegerszeg zaprezentowane zostaną prace prof. Hanny Wojdały-Markowskiej – znakomitej artystki pracującej w tkaninie artystycznej. Każda z wystaw upamiętniona zostanie okolicznościowym katalogiem, wydanym w wersji polskiej i węgierskiej. Drugim przewidzianym działaniem będzie organizacja spotkań literackich twórców polskich i węgierskich zarówno w Krośnie, jak i w Sárospatak. Gospodarzem spotkań organizowanych w Krośnie będzie koordynator działań po stronie polskiej Pan Marek Petrykowski – Wiceprezes Związku Literatów Polskich oddział w Rzeszowie, natomiast za spotkania literackie w Sárospatak odpowiedzialny będzie Vadim Vozdvizhensky – wykładowca Kolegium Kalwińskiego w Sárospatak.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka.