Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie dr inż. Marta Rymar zaprasza na Międzynarodowe Sympozjum Naukowe towarzyszące wystawie z okazji 150. rocznicy urodzin Jana Szczepanika. Sympozjum odbędzie się w dniach 27-28 maja 2022 r. w Piwnicy PodCieniami (Krosno, Rynek 5). Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na kanałach YouTube oraz Facebook Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Patronat honorowy nad obchodami 150. rocznicy urodzin Jana Szczepanika sprawują: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji i Nauki. Ekspozycja „Jan Szczepanik. Geniusz, wynalazca, konstruktor” została objęta patronatami honorowymi Prezydenta Miasta Krosna i Marszałka Województwa Podkarpackiego.