Fotografia turystyczna niesłyszących ze zbiorów Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Krośnie. Wystawa czynna od 01.07.1993 r. do 21.12.1993 r.