Deklaracja dostępności Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Ćwiąkała.
 • E-mail: cwiakala.iwona@muzeumrzemiosla.pl
 • Telefon: 508 390 031

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie
 • Adres: ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno
 • E-mail: dyrektor@muzeumrzemiosla.pl
 • Telefon: 508 390 068

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny, ul. Piłsudskiego 19 – dawna Pierwsza Krajowa Fabryka Zegarów Wieżowych Michała Mięsowicza

Wejście do budynku (siedziby Muzeum) znajduje się od ul. Piłsudskiego. Przejście przez szeroką bramkę dostosowaną do wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych poprzez utwardzoną nawierzchnię – chodnik prowadzi do schodów z czterema stopniami. Z prawej strony na wysokości 88 cm znajduje się dzwonek przywoławczy. Przywołany pracownik Muzeum pomaga dostać się do budynku bądź udziela potrzebnych informacji. Drzwi główne są dwuskrzydłowe odpowiednie dla wózków inwalidzkich i dziecięcych. Po wejściu do budynku po prawej stronie w osobnym pomieszczeniu znajduje się kasa i sklepik muzealny. Zwiedzający obsługiwani są przez okienko podawcze.
W budynku nie ma wyznaczonej tyflościeżki dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
Z korytarza jest wejście bezprogowe do trzech sal ekspozycyjnych z dużymi bezprogowymi przejściami dostępne dla zwiedzających na wózkach. Z korytarza jest również wejście do toalety nieprzystosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Druga część ekspozycji znajduje się w dolnym parterze budynku. Trzeba wyjść na zewnątrz i przejść na tył budynku pokonując 19 stopni o wysokości ok. 10 cm, długości ok. 100 cm oraz szerokości w najwęższym miejscu ok. 95 cm. Wejście na ekspozycję dolną  tj. 3 sale znajduje się na poziomie chodnika z małym ok. 5 cm progiem. Przejścia między 2 salami są bezprogowe dostępne dla osób na wózkach. Ostatnia najmniejsza sala ma próg ale wszystkie eksponaty są widoczne z sali poprzedniej.

Piwnica PodCieniami, ul. Rynek 5 – sale wystaw czasowych
Do Piwnicy PodCieniami prowadzą strome schody, ale istnieje możliwość skorzystania z dźwigu osobowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź dla osób z wózkami dziecięcymi. Sale wystawowe są bezprogowe i znajdują się na jednym poziomie.

Wieża Farna, ul. Piłsudskiego 5
Wieża posiada trzy poziomy przystosowane do zwiedzania, na wszystkie poziomy prowadzą strome schody – obiekt niedostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej (PIKT), ul. Blich 1 (wejście od ul. Słowackiego)
Wejście do PIKT-u prowadzi bezpośrednio z chodnika i jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pomieszczenie znajduje się na jednym poziomie i nie stanowi bariery dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO
Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępna jest ekspozycja stała „Dzieje rzemiosła Polski południowo-wschodniej na przykładzie narzędzi i wyrobów rzemieślniczych ” w budynku głównym Muzeum Rzemiosła oraz Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I NIEDOWIDZĄCYCH
W obiektach Muzeum Rzemiosła nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Istnieje jednak możliwość bezpłatnej pomocy pracownika Muzeum w odczytaniu tekstów. W Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
We wszystkich obiektach Muzeum istnieje możliwość oprowadzania osób z niepełnosprawnością intelektualną w cenie biletu wstępu. Wyznaczony pracownik w przystępnej formie przekaże wiedzę na temat wystawy.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB STARSZYCH
W przestrzeni wystawienniczej wszystkich obiektów Muzeum w kilku miejscach ustawiono krzesła do odpoczynku. W Punkcie Informacji Kulturalno-Turystycznej znajduje się mała strefa odpoczynku.

UDOGODNIENIA DLA RODZIN Z MAŁYMI DZIEĆMI
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Na sale wystawiennicze wolno wchodzić z wózkami i nosidłami na stelażach metalowych. Brak toalety z przewijakiem.

Inne informacje i oświadczenia

ZNIŻKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności uprawnione są do zakupu ulgowego biletu uprawniającego do zwiedzania ekspozycji stałej, wystaw czasowych i Wieży Farnej w cenie 0,50 zł od osoby.