Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczno¶ć podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

ROBERT SZITTAY. Tváre hmoty

Bratislavský sochár Robert Szittay (1972) patrí k umelcom, ktorí si pri formulácii svojho autorského programu zvolili cestu figurácie a svoju osobnú výpoveď definujú prostredníctvom ľudského tela. Jeho tvorba reflektuje tradíciu slovenského a v sirsom kontexte európskeho figuratívneho sochárstva a kontinuitne nadväzuje na umelecké myslenie prelomu milénií.

Robert Szittay si vytvoril a rozvíja vlastný model tvorby, v ktorom je od jej začiatkov primárne stredobodom záujmu človek. Jeho autorská stratégia, zalozená na expresívnom uchopení ľudskej figúry, je blízka aktuálnym figuratívnym trendom súčasného svetového sochárstva, orientovaným na témy identity, tela, telesnosti a intimity. Na pozadí naturalisticky stvárneného ľudského tela skúma človeka, ktorý je determinovaný svojou biologickou podstatou, nie vsak obmedzovaný v duchovnej rovine. Jeho nahota spája v sebe dva protichodné aspekty - zraniteľnost aj silu. Pri tvorbe sôch autor vyuzíva nové i tradičné technológie a výtvarné materiály - sklolaminát, včelí vosk, bronz, sadru, kameň, betón a drevo. Dôraz kladie aj na farebnú povrchovú úpravu, ktorá sa stáva nositeľom významov.

Pre tvorbu Roberta Szittaya je príznačná bravúrna modelácia, dramatickost a vypätost sochárskej formy, zalozenej na deformácii a fragmentarizácii tvarov, literárne filiácie a zmysel pre líniu, ktorý sa uplatňuje nielen v sochárstve, ale aj v kresbe. Kresbu pritom autor rozvíja ako svojbytné výtvarné médium. Aj keď je ľudské telo Szittayovou nosnou témou, nejde mu o vyjadrenie bezprostredného senzuálneho zázitku, ale skôr o sebaironický komentár a budovanie vlastného konceptu osobnej mytológie. Do jeho tvorby sa premietajú aj sirsie univerzálne témy vztahov, sexuality, viery, smrteľnosti a ďalsie témy, odrázajúce zlozitost ľudskej existencie, popretkávanú túzbami a frustráciami kazdého jednotlivca.

foto


foto