Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Dotacje zrealizowane

2 0 1 7
logo mkidn
Ś r o d k i
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 1. Program: Infrastruktura kultury
  Nazwa zadania: Zakup wyposażenia do pracowni Działu Dokumentacji Archiwalnej Historii Rzemiosła

2 0 1 3
logo mkidn
Ś r o d k i
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 1. Program: Dziedzictwo kulturowe
  Priorytet: Wspieranie działań muzealnych
  Modernizacja ekspozycji stałej Muzeum Rzemiosła w Krośnie

2 0 1 0
logo mkidn
Ś r o d k i
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 1. Program: Fryderyk Chopin

  Chopin PodCieniami

 2. Program: Dziedzictwo kulturowe
  Priorytet: Wspieranie działań muzealnych


Ś r o d k i:

PROJEKT:

DOBRE SĄSIEDZTWO - WSPÓŁPRACA KULTURALNA KROSNA I PRESOVA
(Umowa Nr: PL-SK/KAR/IPP/I/87 zawarta w dniu 05/03/2010)

  Cel ogólny projektu:
 1. Polepszenie stosunków sąsiedzkich poprzez wykreowanie nowej jakości kontaktów opartych na kulturze i tradycji.
  Cele bezpośrednie projektu:
 1. Wzrost znaczenia kultury jako czynnika przyczyniającego się do znoszenia barier w rozwoju społeczeństw pogranicza.
 2. Odnowienie i podtrzymanie wspólnych tradycji regionalnych i kulturalnych.
 3. Poprawa sytuacji w dziedzinie kultury poprzez stale aktualizowane informacje o wydarzeniach kulturalnych po obu stronach pogranicza.
 4. Wzmocnienie i rozwój współpracy między instytucjami kultury Krosna i Presova.
 5. Organizacja wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych wzmacniających atrakcyjność regionu.

  Termin realizacji:
 • 03. 2010 - 02. 2011

  Źródła finansowania:
 • "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013"

  Wartość pomocy unijnej: 40.587.50 EURO
 • Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 4.7750,50 EURO
 • Wkład własny Muzeum Rzemiosła w Krośnie: 2.387,50 EURO
 • Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 47.750,00 EURO

  Wydarzenia:

 1. Organizacja Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej, poprzedzona wspólną kampanią informacyjną i promocyjną w środowiskach artystycznych Polski, i Słowacji. W ramach Międzynarodowego Biennale zorganizowane zostaną następujące wydarzenia kulturalne:
  - konkurs Debiuty dla studentów uczelni artystycznych Polski i Słowacji
  - wernisaż i wystawa prac w Krośnie
  - wernisaż i wystawa prac w Presovie
  - opracowanie i wydanie katalogu Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej

 2. Organizacja konferencji naukowej o tradycjach tkackich pogranicza polsko-słowackiego oraz opracowanie i wydanie materiałów pokonferencyjnych w wersji polsko-słowackiej.

 3. Pozostałe wydawnictwa związane z projektem:
  - przewodnik po Muzeum Rzemiosła w Krośnie (opracowanie i wydanie przewodnika po Muzeum Rzemiosła w Krośnie w wersji polsko - słowacko - angielskiej)
  - przewodnik turystyki kulturalnej "Między Krosnem a Presovem (opracowanie i wydanie przewodnika, skierowanego głównie do mieszkańców pogranicza. Przewodnik zawierać będzie informacje dotyczące życia kulturalnego obszaru objętego projektem: imprezy cykliczne, wystawy, koncerty, muzea, zabytki, ciekawostki, tradycje kulinarne, imprezy plenerowe itp.)
  - album fotograficzny Krosna (opracowanie i wydanie albumu fotograficznego prezentującego walory kulturalno-historyczno-przyrodnicze Krosna w wersji polsko-słowacko-angielskiej).

 4. Gabloty informacyjne na terenie Krosna i Presova.

 5. Baza danych tradycyjnego rzemiosła obszaru pogranicza (stworzenie bazy danych o tradycyjnych rzemiosłach, reprezentujących tzw. "ginące zawody", udostępnionej na stronie internetowej Muzeum Rzemiosła)

 6. Podstrona internetowa poświęcona wydarzeniom kulturalnym Krosna i Presova (stworzenie systemu wymiany informacji o działaniach kulturalnych prowadzonych przez obie instytucje. System ten oparty zostanie na stałej i aktualnej informacji o wydarzeniach kulturalnych pogranicza umieszczonych zarówno na stronach internetowych Wnioskodawcy i Partnera a także na portalach dotyczących kultury współpracujących z Wnioskodawcą. Zaproszenia, afisze i plakaty umieszczane będą również w gablotach na terenie Krosna i Presova).

 7. Wystawa i konferencja podsumowująca projekt (przygotowanie wystawy i konferencji podsumowującej projekt, zrealizowany przy finansowym wsparciu Programu Współpracy Transgranicznej, Unii Europejskiej oraz Euroregionu Karpackiego. Promocja rezultatów projektu: wydawnictw, wydarzeń, partnerów - omówienie możliwości stałej współpracy w obszarze turystyki kulturalnej i znoszenia barier kulturowych).

foto

2 0 0 9
logo mkidn
Ś r o d k i
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 1. Program: Rozwój infrastruktury kultury

  Piwnica PodCieniami - zakup sprzętu do działań kulturalno-edukacyjnych
  Zobacz galerię projektu

 2. Program: Dziedzictwo kulturowe

  Pracownia konserwatorska Muzeum Rzemiosła - zakup wyposażenia
  Zobacz galerię projektu