Katarzyna Warańska
PIASEK - SZKŁO z cyklu : Krośnieńskie pejzaże
NAGRODA DYREKTORA MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚNIE, WYRÓŻNIENIE, NAGRODA PUBLICZNOŚCI (2)
7. OBF 2013