Tomasz Okoniewski
Z wieży i na wieżę...
WYRÓŻNIENIE (2)
7. OBF 2013