Tomasz Okoniewski
Krosno nad Wisłokiem - dynamika natury (4)
NAGRODA PUBLICZNOŚCI
5. OBF 2009