D. i F. Kluczyńscy, W składzie węgla (7)

NAGRODA - w kategorii REPORTAŻ
5. OBF 2009